Peab Anlegg og Trøndelag fylkeskommune har inngått skiltkontrakt for de neste fem årene. Fra venstre: Torbjørn Juliussen (prosjektleder Peab), Christoffer Dahl (anleggsleder Peab), Gøran Fossmo (ass. distriktsleder Peab), Anne-Grethe Jenssen (teamleder Trøndelag fylkeskommune), Per Andre Pettersen (kontrollingeniør Trøndelag fylkeskommune) og Nikolai Halle Høilo (byggeleder Trøndelag fylkeskommune).
Peab Anlegg og Trøndelag fylkeskommune har inngått skiltkontrakt for de neste fem årene. Fra venstre: Torbjørn Juliussen (prosjektleder Peab), Christoffer Dahl (anleggsleder Peab), Gøran Fossmo (ass. distriktsleder Peab), Anne-Grethe Jenssen (teamleder Trøndelag fylkeskommune), Per Andre Pettersen (kontrollingeniør Trøndelag fylkeskommune) og Nikolai Halle Høilo (byggeleder Trøndelag fylkeskommune).

Peab Anlegg inngikk veiskilt-kontrakt

Den omfatter ca. 10.000 skilt.

Publisert

Trøndelag fylkeskommune og Peab Anlegg AS har inngått kontrakt om oppsetting og nedtaking av skilt på fylkesveiene for de neste fem årene.

Fylkesveinettet i Trøndelag består av mer enn 6000 kilometer vei. På dette veinettet er det ca. 65.000 trafikkskilt.

- Hovedoppgaven i skiltkontrakten, blir nyoppsetting og utskifting av skilt på fylkesveiene i Trøndelag. Vi skifter ut skilt når skiltene ikke lenger reflekterer lys godt nok eller når informasjonsbehov og oppsettingskriterier endrer seg, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

- Vi har bygget opp en egen skiltavdeling, med spesialkompetanse på skiltmontasje, trafikkportaler og tekniske installasjoner langs veien. Skiltkontrakten med Trøndelag fylkeskommune passer meget godt inn i skiltavdelingens portefølje. Vi ser frem til å bygge et godt samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, sier Gøran Fossmo, assisterende distriktssjef i Peab Anlegg.

Kontrakten omfatter levering, oppsetting og nedtaking av ca. 10.000 trafikkskilt med tilhørende oppsettingsutstyr og fundament. Kontraktsummen er på i underkant av 24,9 millioner kroner.