Fra venstre: Runar Nilssen (IT-sjef i Mesta) og Jan Aasekjær (maskinsjef i Mesta).
Fra venstre: Runar Nilssen (IT-sjef i Mesta) og Jan Aasekjær (maskinsjef i Mesta).

Mesta og Cognia inngår samarbeidsavtale

Mesta og Cognia har signert en avtale om bruk av Linx flåtestyring og prosjektstøtte.

Publisert Sist oppdatert

Mesta drifter mer enn tusen kjøretøy og anleggsmaskiner, i tillegg til noen tusen mindre enheter.

Jan Aasekjær, Maskinsjef i Mesta forteller at Mesta er helt avhengig av en løsning som bidrar til god oversikt sentralt over den totale utstyrsparken. Dette innebærer at man får utnyttet materiellet optimalt med hensyn til blant annet serviceavtaler, alder, energiforbruk og utslipp.

Hovedmålsettingen med avtalen er å optimalisere forvaltning og bruk av kjøretøy og anleggsmaskiner. Sentrale fokusområder vil være CO2-utslipp/energiforbruk, og en dypere innsikt i kostnadene knyttet til virksomhetens utstyrsflåte. Leveransene fra Cognia vil bli håndtert fra Cognia Technology og Cognia Services.

Mesta: - Sikrer konkurransekraft

- Innovasjon og digitalisering er satsingsområder i Mesta. Avtalen med Cognia er et ledd i digitaliseringsstrategien i konsernet.

Fra venstre: Kim Finkenhagen (direktør for digital utvikling i Cognia Technology) og 
Andreas Flognfeldt, (direktør i Cognia Services).
Fra venstre: Kim Finkenhagen (direktør for digital utvikling i Cognia Technology) og Andreas Flognfeldt, (direktør i Cognia Services).

Gode utstyrsdata og -forvaltning er viktig både i bærekrafts arbeidet i Mesta, og for å sikre konkurransekraft i et krevende marked, sier Runar Nilssen, IT-sjef i Mesta.

- Cognia Technology og Cognia Services er svært stolte over å ha inngått et innovativt partnerskap som dette med Mesta. Kombinasjonen av vår digitale plattform Linx, og våre rådgivere innenfor endringsprosesser, vil bidra til å styrke Mestas posisjon de kommende årene, sier Kim Finkenhagen, direktør for digital utvikling i Cognia Technology og Andreas Flognfeldt, direktør i Cognia Services.

Om selskapene

Cognia er et konsern innenfor transportbransjen i Norge. Konsernet har en samlet omsetning på 2,5 milliarder kroner, og har 600 ansatte fordelt på 13 lokasjoner i Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark og Østfold. Konsernet har en lang historie innenfor personbil- og lastebilvirksomhet, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, BilSpiten i 1959 og Volmax i 1997.

I tillegg til virksomheter innenfor personbil og lastebil, har konsernet en eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Konsernet utvikler også teknologiløsninger for transport- og entrepenørbransjen gjennom selskapet Cognia Technology, der flåtestyringsplattformen Linx tilbys transport- og anleggsbransjen.

Mesta er totalleverandør på vei og infrastruktur. Mesta er organisert i fire forretningsområder; drift og vedlikehold av vei, elektro, spesialproduksjon og anlegg.