Enige om tomtekjøp. Fra Venstre: Peder Nærbø (styreformann i Bulk Infrastructure), Lasse Jørgensen (Mr Pukk AS), Daniel Walter (Mr Pukk AS), Nina Bull (Bulk Infrastructure), Hans Kristian Solberg (ordfører i Enebakk), Torbjørn Moe (Bulk Infrastructure) og Kjersti Øiseth (rådmann i Enebakk kommune).
Enige om tomtekjøp. Fra Venstre: Peder Nærbø (styreformann i Bulk Infrastructure), Lasse Jørgensen (Mr Pukk AS), Daniel Walter (Mr Pukk AS), Nina Bull (Bulk Infrastructure), Hans Kristian Solberg (ordfører i Enebakk), Torbjørn Moe (Bulk Infrastructure) og Kjersti Øiseth (rådmann i Enebakk kommune).

Mr Pukk og Bulk Instrastructure handlet stort

Kjøpte nær 500 mål tomter av Enebakk kommune.

Publisert

Bulk Infrastructure og Mr Pukk AS har sammen inngått avtale med Enebakk Kommune om kjøp av to store utviklingstomter beliggende på Gran i Enebakk kommune (Viken). Tomtene er omfattet av reguleringsplanene Gran Ny2 (Kukleiva) og Gran Ny5 øst. Totalt omfatter tomtekjøpet nærmere 500 mål.

- Vi er hele tiden på jakt etter tomter som ligger sentralt og har stort utviklingspotensial, så dette området passer perfekt inn i vår portefølje, sier styreformann Peder Nærbø i Bulk Infrastructure som sammen med Mr Pukk AS står bak kjøpet av tomtene.

- Vi ser det som strategisk viktig å sikre oss store næringsarealer med denne nærheten til Oslo, og har stor tro på at det blir en betydelig økt næringsutvikling i Enebakk fremover, sier Nærbø.

Bulk Infrastructure har tradisjon for å utvikle næringseiendom. Selskapet har siden 2006 bygget mer enn 400.000 kvadratmeter lager og logistikkbygg, i hovedsak langs E6 mellom Moss og Gardermoen.

- Stor tro på Enebakk

Lasse Jørgensen i Mr Pukk AS har mer enn 15 års erfaring med næringstomter i Enebakk og startet i 2016 selv med å kjøpe tomtearealer i kommunen.

- Vi har stor tro på Enebakk som næringsområde og gleder oss stort til å bli med på utviklingen av disse arealene, sier Jørgensen.

Utviklingstomtene i Enebakk består av to områder, der Gran Ny2 er på 73 dekar, hvorav 67 mål er regulert til næring og Gran Ny5 Øst som er på 335 mål, hvorav 151 mål er regulert til næring.

Glad ordfører

Også ordføreren i Enebakk kommune er veldig fornøyd med avtalen som er inngått mellom kommunen og Bulk Infrastructure:

- Vi er veldig glade for at aktører som Bulk Infrastructure satser på Enebakk kommune. Et av våre mål er å legge til rette for bærekraftig industri i kommunen, og med denne avtalen med Bulk Infrastructure, er vi på rett vei, sier ordfører Hans Kristian Solberg (Sp).