Her ved Gausel stasjon blir det midtstilt bussvei i november 2022.

Risa tildelt ny veikontrakt

Risa vant konkurransen om å prosjektere og bygge neste del av Bussveien på Gausel i Stavanger, med et tilbud på i underkant 167 millioner kroner.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Kontrakten er en såkalt totalentreprise, der Risa AS har med seg Multiconsult som rådgiver. Tildelingskriteriene i konkurransen var vektet med 60% pris og 40% kvalitet, der Risa leverte et tilbud på i underkant 167 millioner kroner.

- Entreprenøren viser en god forståelse og plan for oppgaven de skal løse, gode systemer for samhandling mellom rådgiver og entreprenør og et høyt fokus på ytre miljø, sier prosjektleder i Bussveien, Åsne Nord-Varhaug.

Midtstilt bussvei

Strekningen det gjelder er cirka 900 meter, mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet, rett etter innkjøringen til Gamle Forusvei.

Entreprenøren skal bygge midtstilt bussvei, oppgradere gang- og sykkeltilbudet og lage to busstasjoner på strekningen.

- I tillegg til å bygge selve Bussveien, skal entreprenøren også lage to nye underganger, én ved Gausel stasjon, og én ved Nådlandsbråtet, sier Nord-Varhaug.

Strekningen skal være ferdig i november 2022.

Trenger tid før bygging

Ettersom strekningen er tildelt som totalentreprise betyr det at entreprenøren må prosjektere arbeidet, noe som blant annet innebærer å lage byggetegninger før byggingen kan starte.

– Folk kan likevel se aktivitet i området allerede i høst, forteller prosjektlederen.

Powered by Labrador CMS