Det skal bygges ny firefelts vei nord for Lillehammer. Men ingen av de fem tilbudene ble godkjent.
Det skal bygges ny firefelts vei nord for Lillehammer. Men ingen av de fem tilbudene ble godkjent.

E6 Storhove – Øyer lyses ut på nytt

Konkurransen om hvem som får bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier er avlyst, fordi Nye Veier AS ikke har mottatt tilbud som tilfredsstiller kravene i anbudsdokumentene.

Publisert Sist oppdatert

E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer (Innlandet), består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Det er estimert en entreprisekostnad på 1,3 milliarder kroner.

- Konkurransen blir lyst ut på nytt i månedsskifte oktober/november i år og vi planlegger med kontraktsignering til sommeren. Nå tar vi med oss ny kunnskap og de nylig vedtatte reguleringsplanene inn i en ryddig konkurranse uten planrisiko, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Disse var opplyst å være med i konkurransen om byggingen. Kun Implenia/Roadbridge kom med tilbud, og dette ble avvist:

  • AF Gruppen med rådgiver Norconsult
  • Arbeidsfellesskap Bertelsen & Garpestad AS & Metrostav med rådgiver ÅF Engineering AS (AFRY)
  • COMSA S.A.U. med rådgiver SWS Engineering S.p. A
  • Arbeidsfellesskap Implenia Norge AS & Roadbridge Holding Ltd med rådgiver Sweco Norge AS
  • NCC Norge AS med rådgiverne Multiconsult AS og NCC AB

- Jeg kan ikke gå inn på detaljer hvorfor tilbudet ble avvist, men vi prøvde å komme frem til en avklaring med den ene tilbyderen, opplyser Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, til Byggeindustrien.

Delstrekningen E6 Storhove – Øyer inngår i utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer. Prosjektet er delt i tre kontrakter og det er den nordligste kontrakten som nå skal lyses ut på nytt.