Driftsdirektør i Zeekit Robert Bengtsson-Fosen har inngått ny avtale om veidrift med Trøndelag fylkeskommune.
Driftsdirektør i Zeekit Robert Bengtsson-Fosen har inngått ny avtale om veidrift med Trøndelag fylkeskommune.

Nytenkende kontrakt for drift og vedlikehold

130 kjøretøy skal nå bruke teknologi fra Zeekit på drifts- og vedlikeholdskontraktene på fylkesveier på oppdrag for Trøndelag fylkeskommune.

Publisert

Fylkesreformen setter sitt preg på vinterdriften. Nå har teknologiselskapet Zeekit vunnet en stor kontrakt med Trøndelag fylkeskommune for datafangst av produksjonsdata på drifts- og vedlikeholdskontraktene i Trondheim og Hitra. 130 kjøretøy skal nå bruke teknologi fra Zeekit.

- Mange var skeptiske da ansvaret for fylkesveiene ble overført fra Statens vegvesen, her viser Trøndelag fylkeskommune at de virkelig har gjort hjemmeleksa si. Ikke bare er krav godt utformet og prosessen ryddig, kontraktsformen er også svært nytenkende, sier driftsdirektør i Zeekit Robert Bengtsson-Fosen i en pressemelding.

Helt ny struktur - entreprenørene får tilgang til data

Det samles inn enorme menger data fra vinterdrift, den skal tolkes av entreprenør og byggherre, og ligger til grunn for kontraktsoppfølging.

Har entreprenøren brøytet og saltet i henhold til kontrakt? Svaret ligger i dataen. Tradisjonelt har byggherre og entreprenør tolket samme data, men i hvert sitt driftssystem. Det har skapt mange unødvendige misforståelser, og er årsak til mangt et møte med høy temperatur.

Trøndelag fylkeskommune har valgt en ny tilnærming, en løsning der byggherre kontrollerer datafangstsystemet, men gir entreprenørene full tilgang. Dermed sitter både byggherre og entreprenør i samme system.

- Jeg har etterlyst dette i mange år, og vil gi full honnør til Trøndelag fylkeskommune. Når alle forholder seg til det samme, så forsvinner mye av friksjonen som preger dagens kontraktsoppfølging. Dette er en enkel måte å spare mye tid og penger for både byggherre og entreprenører, sier Robert Bengtsson-Fosen.

Collector Pro

Trøndelag fylkeskommune har til driftskontraktene gått til innkjøp av Collector Pro, et digitaliseringsverktøy utviklet av Zeekit for selskaper med folk ute i felt. Collector Pro digitaliserer alt fra sjekklister og arbeidsordre, til timelister og avvikshåndtering.

- Det er enorme muligheter som ligger i digitalisering. De som gjør dette riktig, skaper en enklere og mer effektiv hverdag for alle som jobber ute og inne på prosjekter. Vi takker for tilliten og gleder oss til å bidra til en digital, trygg og effektiv arbeidsdag på veien i Trøndelag, sier Bengtsson-Fosen.

Om Zeekit

Zeektit AS, er et norsk teknologiselskap som utvikler IT-systemer innen posisjonering og digitale verktøy for bedrifter med ansatte som jobber ute i felt og med kritisk infrastruktur.

Selskapet leverer flåtestyringssystemer til kraftbransjen og vinterdrift av vei. Selskapets hovedkontor er i Rosenholm Campus på Mastemyr, og datterselskapet Zeekit AB har kontorer i Göteborg og Zeekit Ltd. er etablert med tilhold i Sri Lanka. Zeekit AS ble etablert i 2003 og har i dag 34 ansatte.

Powered by Labrador CMS