- Vedtakene i saken om Haram vindkraftverk ikke har feil eller mangler som kunne medføre ugyldighet, sier olje- og energiminister Tina Bru. (Bilde fra 2017)
- Vedtakene i saken om Haram vindkraftverk ikke har feil eller mangler som kunne medføre ugyldighet, sier olje- og energiminister Tina Bru. (Bilde fra 2017)

- Ikke grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket

Olje- og energidepartementet slår fast at det ikke er Ikke grunnlag for å stanse byggingen av Haram vindkraftverk.

Publisert

Med bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak, begjæringen om omgjøring fra Nei til vindkraftverk på Haramsøy, og kravet om stans i byggingen fra Møre og Romsdal fylkeskommune, har departementet foretatt en grundig gjennomgang og undersøkelse av de vedtakene som er fattet om Haram vindkraftverk.

- Det foreligger ikke feil eller mangler som kunne være av en slik art at det ville være rettslig adgang etter forvaltningsloven og alminnelige ulovfestede forvaltningsregler til å omgjøre vedtakene som konsesjonsmyndighetene har fattet om vindkraftverket, skriver departementet i en pressemelding.

- Gjennomgangen viser at vedtakene i saken om Haram vindkraftverk ikke har feil eller mangler som kunne medføre ugyldighet. Det er derfor ikke grunnlag for å stanse byggingen av vindkraftverket. Jeg håper denne gjennomgangen kan bidra til at det blir aksept for at konsesjonen er gitt på lovlig grunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Departementet har særlig vurdert om saksbehandlingen av de enkelte vedtak har vært tilstrekkelig, og om reduksjonen av installert effekt har vært behandlet korrekt konsesjonsrettslig.