- Nye Veier gleder seg over å ha fire godt kvalifiserte leverandører videre. Alle har betydelig erfaring og kompetanse fra veibygging som passer dette prosjektet godt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. Click to add image caption
- Nye Veier gleder seg over å ha fire godt kvalifiserte leverandører videre. Alle har betydelig erfaring og kompetanse fra veibygging som passer dette prosjektet godt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier. Click to add image caption

Fire videre i konkurransen om bygging av ny E39 i Lyngdal

Vinneren skal bygge firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest i Agder. Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Nye Veier skulle velge tre til fem leverandører som skulle bli med videre til tilbudsfasen.

Disse ble valgt:

• AF Gruppen Norge AS, med Norconsult som prosjekterende rådgiver.

• Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS, med Sweco Norge AS som prosjekterende rådgiver.

• Acciona Constructión S.A, med Afry Norway som prosjekterende rådgiver, og Risa AS, Kruse Smith Entreprenør AS og Ingeniere Especializada SA som forpliktende underleverandører.

• FCC Constructión S.A og Marti Tunnel AG, med Rambøll Norge AS som prosjekterende rådgiver.

- Nye Veier gleder seg over å ha fire godt kvalifiserte leverandører videre. Alle har betydelig erfaring og kompetanse fra veibygging som passer dette prosjektet godt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Nye Veier har valgt å invitere fire leverandører til tilbudsfasen for utbygging av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest i Agder. Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner.
Nye Veier har valgt å invitere fire leverandører til tilbudsfasen for utbygging av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest i Agder. Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner.

Totalt mottok Nye Veier ti søknader om prekvalifisering, og alle ti ble kvalifisert. Det er imidlertid de fire best kvalifiserte som tas videre til tilbudsfasen.

Byggestart i 2021

- Interessen for konkurransen har vært stor. Nå skal vi i gang med en tilbudsperiode som starter 19. november og skal ende opp i tilbud som leveres 1. mars 2021. Tildelingsdato er 7. april 2021, forklarer Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.

Kontrakten har en verdi på 2,75 milliarder kroner, eksklusiv opsjoner og mva.

Planlagt byggestart er tredje kvartal 2021 med ferdigstillelse i løpet av 2024. Det foreligger detaljreguleringsplan som ble vedtatt 18. juni 2020 av Lyngdal kommune. Prosjektet inngår i den helhetlige utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Ålgård som skal gjennomføres i regi Nye Veier.