Fra venstre; fylkesråd Olav Skinnes, ordfører Merete Ganderud i Flå kommune, prosjektleder Gylve Fiskum i Implenia og prosjektleder Andreu R. Barrufet i Viken fylkeskommune.

Bygger ny Austvoll bru - 1925-brua skal rives

Nylig markerte Viken fylkeskommune anleggsstart ved Austvoll i Flå kommune. Nå skal dagens bru over Hallingdalselva rives for å gjøre plass til en ny.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Austvoll bru er en to-spenns hengebru fra 1925. Den ble stengt for biltrafikk i 2014, og har deretter bare vært åpen for gående og syklende.

Før jul skal den rives, slik at arbeidet med ny bru til 78 millioner kroner kan begynne.

Viktig for lokalsamfunnet

- Det er viktig å fornye denne brua, slik at den får en tidsmessig standard og fortsatt vil være til nytte for lokalsamfunnet. Planen er at den skal stå ferdig i mai 2022, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Som tidligere fylkespolitiker i Buskerud, viste Skinnes til at midler til denne brua på fv. 2904 lå inne i det siste budsjettet for det gamle fylket.

Nå blir arbeidet gjennomført i regi av Viken fylkeskommune.

- Jeg opplever at kommunene i Hallingdal har stått samlet om at dette prosjektet må gjennomføres. Det viser også at vi stiller opp, både for små lokalsamfunn og de mer bymessige områdene, sier Olav Skinnes.

Skal støpes i elva

Det skal bygges en ny betongbjelkebru som står på fire søyler. Implenia AS skal utføre disse arbeidene. I vinter vil entreprenøren jobbe med fundamentering, slik at støpning av søylene vil kunne foregå ute i Hallingdalselva.

Den nye brua blir 139 meter lang, der selve bruplata er 129 meter og den utvendige bredden er rundt 8,5 meter. Brua får ny belysning og det får også fylkesveien på østsiden av Hallingdalselva.

Fylkesvei 2904 Austsideveien skal samtidig utbedres på begge sider av elva. I byggeperioden vil veien være stengt fra brua og videre vestover i retning Hallingdalsveien, der det skal bygges et nytt kryss for påkjøring til riksvei 7.

Powered by Labrador CMS