Tipptruckene går i en ganske gjentagende runde, og det gjør det enklere med førerløs teknologi. Foto: Steer
Tipptruckene går i en ganske gjentagende runde, og det gjør det enklere med førerløs teknologi. Foto: Steer

Autonome tipptrucker til Romarheim

Med norsk teknologi fra Gjermundshaug Gruppen-selskapet Steer AS, skal førerløse tipptrucker frakte stein for Romarheim AS i et steinbrudd på Vestlandet.

Publisert Sist oppdatert

Steer AS har nå landet sin første store eksterne kontrakt med en norsk partner. For entreprenøren Romarheim AS skal Steer altså videreutvikle sin teknologi for bruk på tre autonome tipptrucker som skal frakte masser i et steinbrudd i Norge.

– Et kjempeløft og en milepæl for Steer. Med dette går vi et langt skritt videre på det som startet med fjernstyrte maskiner for rydding av skytefeltet på Hjerkinn i 2009, sier daglig leder Pål Ligård i Steer AS.

Styreleder Ketil Solvik Olsen legger til:

– Nå får vi tatt i bruk teknologien hos en kunde som befinner seg midt i den bransjen vi ønsker å nå ut til. Dette er veldig stort og veldig stas.

Spennende og framtidsrettet

Prosjektet sammen med Romarheim Entreprenør AS er spennende på flere måter. Tidligere har løsninger med fjernstyrte anleggsmaskiner primært blitt brukt til prosjekter hvor det har vært hensiktsmessig av sikkerhetshensyn, som ved rydding av skytefelt og arbeider i rasutsatte og farlige områder.

Når det gjelder prosjektet med Romarheim på Vestlandet handler det derimot om å utnytte teknologien for å oppnå en mer kostnadseffektiv og rasjonell drift.

Daglig leder Pål Ligård i Steer AS. Foto: Steer
Daglig leder Pål Ligård i Steer AS. Foto: Steer

I et steinbrudd på Eikefet ved Osterfjorden nord for Bergen, skal det lastes opp stein i truckene som frakter massene autonomt i en mer eller mindre går i fast rute og tipper på et fast sted. Dette er ved en utsprengt sjakt i fjellet som fører steinen ned i et knuseverk. De ferdig knuste massene fraktes videre ut på det norske og internasjonale markedet med båt.

– Det er snakk om relativt repetitivt arbeid, og dette er et veldig fint førsteprosjekt for å teste ut vår autonome løsning. Ikke minst fordi Romarheim er en framoverlent kunde som er med på dette som et utviklingsprosjekt, sier Njål Arne Gjermundshaug i Steer AS.

Hos Romarheim får Steer utføre produktutvikling på et konkret prosjekt over tid.

Styres fra hjullasteren

Hjullasteren som laster opp styrer de tre tipptruckene i prosjektet. Foto: Steer
Hjullasteren som laster opp styrer de tre tipptruckene i prosjektet. Foto: Steer

Tanken er at føreren av hjullasteren som laster opp steinen skal kontrollere de tre tipptruckene via en iPad fra sin plass i førerhuset på hjullasteren.

– I starten vil det nok sitte førere også i truckene. Om ikke for å kjøre, så for å overvåke at teknologien funger som den skal, sier Gjermundshaug om det som skal skje når prosjektet kommer i gang på vårparten.

Foreløpig driver Steer med testkjøring med miniatyrmodeller utendørs ved kontorlokalene i Oslo.

– Dette for å teste at teknologien fungerer som den skal, og innfrir kravene vi har til presisjon, robusthet og oppetid, forklarer Njål Arne Gjermundshaug.

Realiserer en idé

For Romarheim handler dette om å få realisert en idé de hadde allerede før selskapet ble etablert i 2011.

– Vår tanke har vært at det må være mulig å effektivisere massetransport ved bruk av enkle og gode løsninger for å automatisere en del prosesser, forteller Kåre Romarheim.

– Dermed kan vi ta ut en gevinst på regularitet, fjerne slitsomme og ensformige arbeidsoppgaver og samtidig redusere risikoen for skader. Vi har også tro på at dette over tid vil øke regulariteten og redusere drifts og vedlikeholdskostnadene på utstyret.

(Artikkelen fortsetter under videoen fra Steer)

Så en pressemelding

En pressemelding fra Steer om fjernstyringsteknologien satte fart i prosessen. Romarheim tok kontakt med Steer og derfra var veien til et samarbeid om å utvikle en løsning kort.

Spesielt fordi Romarheim hadde et aktuelt prosjekt, og kunden – DC Eikefet Aggregates AS, eid av DC Industrial – også tente på ideen.

– Vi tenkte at dette kan være et spennende pilotprosjekt, og så lenge vår kunde også ville være med og tilrettelegge, fordi de er nysgjerrige på tiltak som kan styrke regularitet og HMS, blir dette ekstra spennende.

– Vi tenker litt som Pippi Langstrømpe; Dette har vi aldri gjort før, så det klarer vi helt sikkert, smiler Romarheim.

Marked på verdensbasis

– Nå har vi på plass vår første autonome leveranse i et marked der vi ser et stort potensial på verdensbasis, sier Pål Ligård.

I kjølvannet av merkbart økende interesse for Steers teknologi, er selskapet godt i gang med ansettelser og organisasjonsutvikling. Ingeniørstaben utvides, og Steer har fått to millioner kroner i innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge, for å utvikle teknologien videre. Både med tanke på det norske og internasjonale markedet.

– Vi tror det er et stort marked der ute, ikke minst i Nord-Amerika og Australia, for å nevne to områder, sier styreleder Ketil Solvik Olsen i Steer AS.

Koronaåret 2020 har forsinket den internasjonale satsingen noe for Steer. Blant annet er et potensielt prosjekt med en fjernstyrt hjullaster på et oljeraffineri i USA utsatt, men ikke på noen måte skrinlagt. Steer kontaktes stadig av potensielle internasjonale kunder.

– Dette er jo ikke teknologi som bare kjøpes og blir sendt i posten. Det er løsninger som må integreres, og med sikkerhet i høysetet. Det fordrer at vi reiser ut og er på plass hos kunden.

Sånn sett er vi satt litt tilbake på grunn av korona-situasjonen.

– Samtidig kan vi se på det litt som hell i uhell. Slik det er nå får vi jobbet intenst og godt på prosjektet med Romarheim, som er en seriøs, jordnær og skikkelig partner. En drømmepartner for oss, og dette kan bli en veldig god case som kommer oss begge to til gode. Det kan vise seg å bli en god investering for oss på sikt, sier Solvik Olsen.