Julie Brodtkorb, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, her fra Arctic Entrepreneur i 2020. 2021-utgaven er avlyst, men 2022 er det igjen planlagt for anleggsfest på Gardermoen i januar. Foto: Klaus Eriksen

MEF-sjefen: Tilbake til normalen til sommeren

I dette juleintervjuet snakker Julie Brodtkorb, adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), om tiden bransjen har vært gjennom, veien videre og mye mer.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I januar skulle MEF arrangert Arctic Entrepreneur, men denne er avlyst på grunn av covid-19. Hvordan opplever du at anleggsfesten må kanselleres, og hva har dette å si for MEF?

- Arctic er noe alle gleder seg veldig til med faglig påfyll, bransjeprat og sosial hygge. Det har vært svært viktig for MEF å følge alle rådene myndighetene har kommet med, og når vi nå ser til Sverige og Danmark tror jeg vi alle er glade for at vi har en befolkning som lojalt har fulgt myndighetenes råd. Vi gleder oss desto mer til Arctic i 2022!

Hvordan oppsummerer du året for egen del? Som leder av representantskapet i Norges Bank blåste det en del under ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet, Arctic Entrepreneur er kansellert og du har brust med fjærene og ment at karantenereglene er for strenge mot anleggsarbeidere som bare sitter alene i maskinen sin og jobber?

- 2020 har vært et spesielt år for alle, også for meg. Likevel tror jeg de utfordringene jeg som leder av MEF og andre verv har hatt, er svært små i forhold til de som har stått i første linje på våre sykehus og ellers i helsetjenesten. I MEF er jeg så heldig å ha en fantastisk gjeng ansatte som har stått på for medlemmene i en spesiell tid. Vi har medlemmer som har holdt hjulene i gang, og som raskt snudde seg rundt og lagde svært gode planer for å unngå smitte på sine anlegg. Jeg er oppriktig stolt av mine ansatte og av medlemmene over hvordan de har håndtert et svært krevende år.

Hvordan tror du 2021 blir?

- Nyheten om at vi straks er i gang med vaksinering var den beste julegave til oss alle! Jeg tror de første månedene av 2021 blir ganske lik slik vi har det nå, men mot sommeren tror jeg vi er tilbake til gammel normal der vi kan ha fysiske møter og treff og fylle MEF-huset med liv og røre. Det skal bli fantastisk! Samtidig vil vi ta med oss det positive fra denne perioden som for vår del har vært en digitalisering både av organisasjonen og våre medlemmer. Møte på teams for å få raske avklaringer om det er med byggherrer, medlemmer eller ansatte vil vi ta med oss videre.

Full fart. Her fra anleggstreff 2019 i Våler i Østfold. Slik er vi vant til å se MEF-sjefen, full gass. Foto: Klaus Eriksen

Er det noe du angrer på at du gjorde eller ikke gjorde i «annerledesåret» 2020?

- Jeg angrer på at jeg ikke lyttet til min regionsjef Paul Olaf Baraas da han siste uke i februar ba oss tenke på om det var lurt å ha fysiske årsmøter når en så til koronasituasjonen i andre land. Jeg skjønte ikke før 12.3 at dette fikk store konsekvenser for oss. Han derimot så det før svært mange andre.

Er det noe du er spesielt stolt over i «annerledesåret» 2020?

- Jeg er særlig stolt over mine ansatte. Mange av de har vært på hjemmekontor mer eller mindre kontinuerlig siden 12.3 men har likevel klart å hjelpe våre medlemmer og holde MEF i en slags normal. Kompetanseavdelingen vår var midt i en omorganisering da Norge stengte. Likevel klarte de på få uker å omstille vårt kurstilbud til å være digitalt. Våre opplæringskonsulenter har fulgt opp lærlingene våre ekstra tett og sørget for at de har hatt det trygt, regionskontorene har laget egne smittevernplaner ut fra situasjonen regionalt for å opprettholde tilbudet vårt. Jeg har nok en gang fått se hvor utrolig mye bra folk denne bransjen har!

Hva eller hvem har spesielt imponert deg fra året vi nå legger bak oss?

- Ingrid Dahl Hovland! Hun har på kort tid vist oss et nytt SVV. Nå er det kort vei til beslutningstagerne i SVV, de er tilgjengelige og løsningsorienterte. Og dette har hun klart i en vanskelig tid for SVV med omfattende endringer. Det er sikkert steder i SVV der den «gamle kulturen» henger igjen. Men på den korte tiden hun har hatt i stolen, er jeg imponert over styrken og farten.

Miljø og mindre klimautslipp blir stadig viktigere, hva gjør MEF for å redusere utslipp i bransjen?

- Medlemmene våre gjør mye. De har konkurranser om å kjøre minst mulig på tomgang, de bruker helst biodiesel om byggherre lar dem regne det inn i prisen, de jobber regionalt for flere massemottak, de planlegger jobber ut fra hva som gir minst utslipp der byggherren tillater det. I dag er det store utslipp fra å frakte masser lange strekninger. Med flere massemottak vil vi raskt få utslipp ned. Vi forventer at politikere slutter å snakke om tiltak som er en utopi, men gjør det mulig for oss å sette i verk tiltak som vil få ned utslipp nå.

Hva er den største utfordringen for bransjen i dag?

- Den største utfordringen akkurat nå er at det er for få jobber å regne på. Tradisjonelt har vi vært en bransje som har hatt god aktivitet i kriser fordi vi er godt egnet for motkonjunkturpolitikk. Denne gangen har vi ikke fått bevilget tilstrekkelige midler til å ha nok jobber å regne på. Det er merkelig så lenge det er milliarder i etterslep både på veier og vann og avløp. Det er arbeid som MÅ gjøres, så hvorfor ikke få det gjort nå når bransjen har ledig kapasitet? Vi har jobbet hardt, og hver krisepakke og hvert budsjett har blitt bedre, men ikke bra nok.

Beskriv en perfekt jul for deg?

- En perfekt jul er å ha alle de fire ungene rundt meg. Jeg har et fosterbarn som gleder seg ekstra hvert år, fordi det å feire jul fremdeles er noe nytt for han. Barna mine setter ekstra pris på at julen er en tid hvor vi alle er sammen og slapper av, selv mor. Julefilmer sammen under pledd foran peisen, stå og gå på ski sammen, lange frokoster, og selvfølgelig selve julaften med oss jentene i bunad, lukt av pinnekjøtt og pakker til barna. Vi som er skilt, setter nok også ekstra pris på de julene vi har barna samlet. Det har jeg i år så det i seg selv gir en perfekt jul for meg!

Hva er ditt største ønske for det nye året?

- Mitt største ønske er at alle barna mine fortsetter å være friske og har det godt i livene sine. Jeg synes det er store krav fra alle kanter til de som er unge i dag. At de tør å være seg selv og ikke føler seg presset av alle de krav som stilles, er viktig for meg.

Powered by Labrador CMS