Man kan følge byggingen av brua over Tysfjord i Nye Veier prosjektet LIVE. AF Gruppen er totalentreprenør på prosjektet og Kruse Smith er entreprenør på prosjektet. Foto: Nye Veier
Man kan følge byggingen av brua over Tysfjord i Nye Veier prosjektet LIVE. AF Gruppen er totalentreprenør på prosjektet og Kruse Smith er entreprenør på prosjektet. Foto: Nye Veier

Følg spektakulær brubygging LIVE

Nå kan du LIVE følge byggingen av brua over Tysfjord. Denne blir 537 meter lang og 60 meter høy.

Publisert Sist oppdatert

Dette er den største konstruksjon på Nye Veier-prosjektet, og nå er det altså satt opp et nettkamera som følger byggingen direkte. Følg det her.

Nettkameraet gjøres tilgjengelig for alle. Det skjer gjennom et samarbeid mellom byggherre Nye Veier, totalentreprenør AF Gruppen og deres kristiansandsbaserte underentreprenør Kruse Smith som bygger brua.

- Trysfjordbrua en mektig konstruksjon som skal bære firefelts, trafikksikker motorvei over fjorden. Det er en spennende prosess å følge. Nettkameraet er fritt tilgjengelig for alle, sier Harald J. Solvik, prosjektsjef i Nye Veier.

Dette kan man se

Man blir møtt av oversiktsbilde som viser begge søylene. Ved å bruke musepekeren, kan man holde den over aktuelt sted i oversiktsbildet, klikke på det, og får et tettere mer detaljert utsnitt.

På vestre søyle balanserer nå 70 meter med firefelts motorvei i 24 meters bredde og 60 meter over bakkenivå. Foto: Nye Veier
På vestre søyle balanserer nå 70 meter med firefelts motorvei i 24 meters bredde og 60 meter over bakkenivå. Foto: Nye Veier

De to søylene som skal bære konstruksjonen ble reist gjennom døgnkontinuerlig glidestøp i et imponerende tempo. Arbeidet tok 20 dager, og ble ferdig akkurat i tide til julefreden senket seg over anlegget i 2019. Første halvdel av 2020 foregikk et stort arbeid med å bygge søylehoder og legge alt til rette for de avanserte arbeidene med å strekke ut brua. Siden sommeren i år har publikum fått se at to «T-er» vokser frem. Da julefreden senket seg i år, er arbeidet på vestre søyle kommet lengst. Den bærer nå ved juletider 2020 omtrent 70 meter med firefelts veibane i 24 meters bredde.

Brua er en fritt frem bru – ei bru som støpes i likevekt ut fra søylene. Trysfjordbrua er blant de største konstruksjonene som realiseres i forbindelse med Nye Veiers utbygging av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst.

Fakta om Trysfjordbrua

  • Lengde: 537 meter.
  • Høyde i vest: 64 m.o.h
  • Høyde i øst: 55,5 m.o.h.
  • Bredde: 24 meter
  • Byggetid: Sommer 2019 - vinteren 2022
  • Arbeidstimer: Totalt for hele brua er det beregnet omtrent 74 årsverk. I tillegg kommer timer utført av underentreprenører. Samlet antall årsverk på ferdigstilling er beregnet til ca. 100.

Kilde: Kruse Smith

Det er også mulig å følge hele utbyggingsprosjektet Kristiansand vest – Mandal øst via nye dronebilder hver måned på. Her er prosjektsidene til AF Gruppen.

Powered by Labrador CMS