E39 mellom Betna og Hestnes får kraftig forbedret veistandard når den nye veien (markert med rødt) står ferdig.

E39 Betna-Hestnes er lyst ut

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for prosjektering og bygging av ny vei mellom Betna og Hestnes i Heim kommune i Trøndelag.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Strekningen Betna-Hestnes, som er en del av ny E39 Betna-Stormyra, omfatter prosjektering, samt bygging av 12 konstruksjoner og 12,8 kilometer ny europavei på strekningen mellom Molde og Trondheim.

Det meste av den nye veien skal ligge utenfor dagens vei. Totalentreprisen har en beregnet byggetid på ca. 3 år.

Prekvalifisering

Anskaffelsen av ny E39 Betna-Hestnes blir gjennomført i to faser, først prekvalifisering med vurdering av leverandørenes dokumentasjon og kvalifikasjoner og deretter konkurranse med forhandling for de 3 entreprenørene som blir med videre til denne fasen.

Anskaffelsesprosessen med prekvalifisering, forhandlinger og evaluering av endelig tilbud er forventet å ta ca. 36 uker.

Statens vegvesen inviterer til tilbudskonferanse onsdag 10.februar kl. 12.00. Leverandører som ønsker å delta på tilbudskonferansen kan melde seg på via KGV (elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy). På grunn av covid-19-situasjonen, blir tilbudskonferansen gjennomført digitalt. Av samme grunn vil det ikke bli utført tilbudsbefaring.

Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen (er i gang med bygging) og E39 Staurset-Stormyra, reduserer avstanden på strekningen med 5 kilometer og reisetiden med 7 minutter.

Fristen for levering av forespørsel om deltakelse i anbudskonkurransen er tirsdag 2. mars kl. 12.00.

- Dagens delstrekninger er dårlig egnet som europavei

Prosjektet E39 Betna-Stormyra består av tre delparseller som til sammen gir 26 km ny vei med gul midtlinje.

Utbyggingen av E39 Betna-Hestnes, E39 Leirvika-Renndalen (er i gang med bygging) og E39 Staurset-Stormyra, reduserer avstanden på strekningen med 5 kilometer og reisetiden med 7 minutter.

Mellom Betna og Stormyra er det to strekninger som allerede er utbedret, E39 Hestnes–Leirvika (åpnet i 1993) og E39 Renndalen-Staurset (åpnet i 2010).

- De tre gjenstående delstrekningene er derimot dårlig egnet som europavei på grunn av smal veibane uten gul midtlinje, mange krappe svinger og mange avkjørsler. En ny og utbedret strekning med sammenhengende god standard vil gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, samt større forutsigbarhet for trafikantene, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding i forbindelse med utlysningen.

Powered by Labrador CMS