Illustrasjonsbilde.

Lyser ut driftskontrakt for E6 nord i Trøndelag

Statens vegvesen stiller strengere klimakrav når de nå er på jakt etter ny driftsentreprenør.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Kontrakten som nå er lyst ut, gjelder drift av E6 fra Verdal til Nordlandsporten. I tillegg er rv. 73 fra Trofors til riksgrensen i Nordland med i kontrakten. E6 Helgeland sør ble bygget via en såkalt veiutviklingskontrakt. Denne gir entreprenøren ansvar for prosjektering, bygging, drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år. Rv. 73 var ikke en del av dette veiprosjektet.

- Til sammen er det snakk om å drifte i overkant av 300 km vei inkludert ca. 30 km gang- og sykkelvei, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner året rundt. I tillegg omfatter oppdraget mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, sier seksjonsleder Svein Ludvik Holme i Statens vegvesen Drift og vedlikehold midt.

Stor variasjon i trafikkmengden

Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal.

Kart driftskontrakt E6 fra Verdal til Nordlandsporten. Rv. 73 Fra Trofors til svenskegrensen.

Det er stor variasjon i trafikkmengden på veinettet, alt fra ned i 150 i årsdøgnstrafikk noen steder til 15.000 i årsdøgnstrafikk i byområdene i Verdal og Steinkjer.

Driftskontrakten har oppstart 1. september 2021 og varighet på fem år. I tillegg er det mulig å forlenge kontrakten i inntil tre år.

Kan få bonus for klimatiltak

Statens vegvesen skjerper miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksvei som Vegvesenet lyser ut i år har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO₂-utslipp.

- Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør og kan sammen med entreprenørene våre evaluere hva slags tiltak som har effekt, sier Holme.

Hittil har entreprenørene kun rapportert på type og mengde drivstoff.

- Statens vegvesen legger opp til insitamentsordninger for å få ned klimautslippene i driften av riksveiene. Slik legger vi til rette for å belønne entreprenører som har gode løsninger, sier Holme.

Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

- I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Powered by Labrador CMS