Marthinsen & Duvholts El-graver, «Eldar»- Hitachi Zeron ZE350.
Marthinsen & Duvholts El-graver, «Eldar»- Hitachi Zeron ZE350.

Skal halvere anleggs-utslippene innen 2030

Sammen med eieren, Skanska Norge AS, bygger maskinentreprenøren Marthinsen & Duvholt nå en portefølje med utslippsfrie maskiner.

Publisert

Utslippsfri byggeplass er satt tydelig på agendaen av myndighetene. Sammen med Skanska har Marthinsen & Duvholt sett det samme ønsket hos kundesegmentet sitt.

Derfor er det nå en klar samlet ambisjon hos de to aktørene om å møte dette behovet. Anders Gørrissen, HMS og Ytre Miljøleder i Marthinsen & Duvholt er klar på hva dette innebærer.

- Utslippsfri teknologi skal bidra til det grønne skiftet i næringen. Vår partner i dette, Skanska har gjennom sitt forsknings- og utviklingsarbeid allerede bidratt til utvikling av utslippsfrie maskiner til bruk i både bygg og anlegg. Fortsatt er tilgangen begrenset på disse maskinene, men etterspørselen er stor. Den tydelige etterspørselen skaper samtidig forutsigbarhet for investeringene som trengs. Sammen med Skanska gjør vi oss klare til den utslippsfrie fremtiden, sier Gørrissen.

Miljømål skal nås innen 2030 og 2045

Hos Marthinsen & Duvholt er utslippsfrie gravemaskiner, hjullastere og mannskapsbiler på plass og i bruk på prosjekter i dag. Lastebiler er neste steg.

Det er ekstremt viktig at behovet for effekt og elektrisitet kartlegges tidlig i prosjektet og at tilgangen sikres.

Direktør for Bærekraft og Miljø i Skanska, Randi Lekanger

- Marthinsen & Duvholt ønsker å være en pådriver for grønne løsninger og vi har sammen med kunder og samarbeidspartnerne søkt nye innovative løsninger for å minimere negativ miljøpåvirkning og levere bærekraftige løsninger. Sammen med Skanska har vi en langsiktig målsetting om å halvere våre utslipp knyttet til anlegg innen 2030 og være klimanøytral i hele leverandørkjeden innen 2045, sier Gørrissen om maskinentreprenørens miljøambisjoner.

Stor etterspørsel i markedet, har gjort at Marthinsen & Duvholt har valgt å investere elektrisk i maskinparken sin. De har blant annet gått sammen med Skanska for investering i en utslippsfri gravemaskin Cat Z-line 320 på batteri, i tillegg er det også konkrete planer om å bestille en Hitachi ZE85 og en Hitachi ZE135.

Utfordringer: Redusert driftstid og tilgang til strøm

Direktør for Bærekraft og Miljø i Skanska, Randi Lekanger, gleder seg til å følge Marthinsen & Duvholt videre og fortsette samarbeidet. Hun peker samtidig på noen utfordringer som må løses fremover:

- Erfaringene fra bruken av utslippsfri teknologi er gode, men noen utfordringer møter vi. Driftstiden er jo noe redusert og infrastrukturen og tilgangen til strøm er ikke alltid optimal. Derfor blir planlegging sentralt for å lykkes. Det er ekstremt viktig at behovet for effekt og elektrisitet kartlegges tidlig i prosjektet og at tilgangen sikres. I tillegg ser vi det er viktig med klimaregnskap slik at man i gitte situasjoner kan se på alternative løsninger for å redusere klimabelastningen, sier Lekanger.

Fornebuprosjekt som pilot

På Fornebu jobber Skanska og Marthinsen & Duvholt i fellesskap på grunnarbeidene for det store utbyggingsprosjektet, «Fornebubanen». Hovedformålet i prosjektet er å etablere ferdig byggegrop klargjort for neste entreprise.

Det store utbyggingsprosjektet er den største T-baneutbyggingen i Norge i nyere tid. I prosjektet er det svært høye klimaambisjoner, men det vært utfordringer knyttet til strøm og forsyningen som en elektrisk maskinpark krever.

- Vi løste det ved å etablere ny anleggsstrøm i en tidlig fase. Prosjektet klarte å lokalisere en eldre trafo i en av de gamle flyhangarene som kunne levere strøm til maskinene ved hjelp av mindre ombygginger, slik at man kunne drifte maskinparken. På dette prosjektet var dette en bra løsning, men ikke alle prosjekter er like sentrale. Derfor er det spennende at vi nå vet at det også tilbys mobile løsninger i markedet som vi håper å få testet ut i fremtiden, sier Gørrissen.

På Fornebu-prosjektet er det i dag drift på en Hitachi Zeron ZE350 på kabel og fra uke 8 en Cat Z-line 320 på batteri, samt «flere elektriske anleggsbiler». I tillegg har underentreprenør, Norsk Sanering Service en Cat Z-line 320 på batteridrift, samt en krokbil på gassdrift.

Maskinene i prosjektet som ikke er elektriske kjører på K4 biodrivstoff for å redusere klimabelastningen.