ACO Anlegg skal etter planen bygge nytt forbikjøringsfelt på E39 Ørskogfjellet. Bildet er fra juni 2020 da ACO Anlegg utførte grunnarbeider på Fræna i forbindelse med bygging av oppdrettsanlegg.
ACO Anlegg skal etter planen bygge nytt forbikjøringsfelt på E39 Ørskogfjellet. Bildet er fra juni 2020 da ACO Anlegg utførte grunnarbeider på Fræna i forbindelse med bygging av oppdrettsanlegg.

ACO Anlegg er tildelt E39-jobb

Konkurrerte mot Entreprenørservice AS, Hæhre Entreprenør AS og Af Nordmøre Maskinlag om kontrakten.

Publisert

ACO Anlegg AS kom best ut i konkurransen om å bygge forbikjøringsfelt på E39 Ørskogfjellet i Møre og Romsdal, med en tilbudssum på 92,5 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyde med konkurransen, og etter grundig evaluering av de fire endelige tilbudene vi tok imot, var det ACO Anlegg som hadde best forhold mellom pris og kvalitet, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen.

Konkurransen ble gjort med prekvalifisering og forhandlinger. Statens vegvesen mener sunnmørsfirmaet ACO Anleggs planer for gjennomføring og organisering av anlegget, samt HMS, bidrar til en reduksjon av prosjektrisikoen, også med hensyn til pandemi-situasjonen.

Klagefrist

Entreprenørservice AS, Hæhre Entreprenør AS og Af Nordmøre Maskinlag rakk ikke opp i konkurransen, og de har klagefrist på tildelingen frem til 25. mars.

- Deretter blir det kontraktsignering, og vi venter oppstart på veianlegget i april. Forbikjøringsfeltet på Ørskogfjellet skal stå ferdig sommeren 2022, sier Birkeland.

Illustrasjon av forbikjøringsfelt på E39 Ørskogfjellet.
Illustrasjon av forbikjøringsfelt på E39 Ørskogfjellet.

Han minner trafikantene om at anleggsarbeidet vil bety ulemper og ventetid i anleggstiden, og det vil Statens vegvesen varsle mer om rundt anleggsstart.

2,8 km blir utbedret

Selve forbikjøringsfeltet vil få en lengde på 1,8 km, men med tilpasning inn mot dagens vei i begge ender, blir den samlede strekningen som skal utbedres på ca. 2,8 km.

Utbedringsprosjektet starter ca. 500 meter sør for kryssingen av Tverrelva, som er ca. fire kilometer nord for Sjøholt sentrum. Det avsluttes etter ca. 2,8 km ved avkjøringen til hyttene i Nysæterbakkene, som er ca. 1,4 km sør for Fjellstova.

I tillegg til etablering av forbikjøringsfelt, skal veien også utvides. Utbedring av svinger på strekningen inngår også i prosjektet. Ny veibredde blir ti meter der det er tofeltsvei og 13,5 meter der det er forbikjøringsfelt, inkludert veiskuldre og rumlefelt. Byggetiden er beregnet til ca. 15 måneder.

Powered by Labrador CMS