Konsernsjef i Mesta Marianne Bergmann Røren.

Alle nye varebiler skal fra nå av være elektriske

Mesta tar et nytt skritt mot en fossilfri hverdag.

Publisert Sist oppdatert

Fossilt drivstoff er Mestas største kilde til CO₂ utslipp. For å nå målet om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030 må maskinparken langt på vei bli fossilfri. Varebiler er en stor del av Mestas maskinpark og står for 20 prosent av selskapets klimagassutslipp. Konsernledelsen i Mesta har besluttet at alle nyanskaffede varebiler fra nå av skal være elektriske.

- Dette er en stor og viktig beslutning for Mesta. Det påvirker våre investeringer og vi må legge til rette for nye måter å jobbe på. Med beslutningen vil vi være proaktive og utfordre både markedet og bransjen. Vi har tatt et viktig standpunkt, det er jeg stolt av, sier konsernsjef Marianne Bergmann Røren.

På offensiven

Det er fortsatt områder Mesta opererer hvor det er utfordringer med ladeinfrastruktur og tilgjengelighet av biler. Gjennom resten av 2022 blir det en opptrapping. Det er likevel en tid for å være offensiv, ta tøffe beslutninger og sette høye mål. Infrastruktur er under utbygging og oppgradering, og det kommer nye varebiler med bedre rekkevidde og kapasitet fortløpende.

- Elektriske varebiler er et viktig steg på veien for å levere på klimamålene, men det er klart at det er overgangen til fossilfritt drivstoff for de tyngre kjøretøyene og maskinene som virkelig kan utgjøre den største forskjellen. For egen del utgjør utslipp for tyngre kjøretøy nærmere 50 prosent av våre totale utslipp. Her er løsningen ikke like klar foreløpig, og det er en vei igjen å gå. Derfor er vi aktive i flere forum og prosjekter for å følge med på og påvirke blant annet infrastruktur for lading av tyngre kjøretøy, fortsetter Bergmann Røren.

Myndighetene må på banen

Mesta jobber gjennom sitt medlemskap og styreverv i Skift, som en aktiv pådriver for en rask utrulling av infrastruktur forlading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip.

Under Mesta sin deltagelse på Arendalsuken, har behovet for en plan og fart bak gjennomføring av ladeinfrastruktur for tungtransport vært et gjennomgående tema. Ladeinfrastruktur-budskapet var også ett av tre punkter Skift, formelt overleverte til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Punktene henger nøye sammen, og de andre to er; stor industriell satsing på offshore havvind og modige politikere som blir enige om en ambisiøs og troverdig klimaplan.

Mesta deltar også i NHO sitt Grønt Landtransportprogram for å være tett på teknologiutviklingen.

Flere tiltak Selv har Mesta allerede gjennomført flere tiltak for å redusere utslipp fra transport.

- Vi har mål om å kutte tomgangskjøring med 25 prosent i perioden 2021-2025. I 2021 implementerte vi Linx, et digitalt flåtestyringssystemet som skal bidra til å redusere tomgangskjøring. Etter få måneder ser vi allerede at tomgangskjøringen faller, forteller konsernsjefen.

I 2021 kjøpte selskapet også sin første elektriske lastebil i samarbeid med Statens vegvesen og med støtte av Enova. Lastebilen er utstyrt med både tipp og kran, og er i full produksjon i en driftskontrakt. Det testes batterikapasitet og egnethet til ulike driftsoppgaver.

- På den måten tilegner vi oss viktig kunnskap og erfaring for bruk av større elektriske kjøretøy, avslutter Bergmann Røren.

Powered by Labrador CMS