Andre store Rogfast-kontrakt er lyst ut

Den andre av tre store Rogfast-kontrakter er nå utlyst.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Nå er vi klare til å ta det neste store steget for å bygge verdens dypeste og lengste undersjøiske veitunnel. Dette er nummer to av tre kontrakter på over 3 milliarder kroner. E04 kontrakten starter på Bokn i Nord-Rogaland og går halvveis mot Kvitsøy. I lengde og størrelse er den lik som E03 som vi lyste ut i fjor, sier prosjektleder i Statens vegvesen Oddvar Kaarmo.

- Interessen ved den forrige utlysningen viste at det er mange nasjonale og internasjonale entreprenører som er klar til å bli med på Rogfast-eventyret. Vi håper interessen for denne er like stor.

Entreprise E04 hovedtunnel nord, skal bygges som en 9,2 kilometer lang toløpstunnel med tverrsnitt 2xT10,5.

Tunnelen skal ha betongelementer i vegg og tak.

Det er E04 som nå er lyst ut. På E03, som var først ut i markedet av de tre store Rogfast-kontraktene, har det vært prekvalifisering.

Det skal bygges 12 tekniske bygg, seks pumpestasjoner samt en del mindre konstruksjoner i tunnelen.

Det skal bygges portaler, ett teknisk bygg i dagen, ei bru, en kulvert og 1,4 kilometer firefeltsvei i dagen og én kilometer lokalveier.

Det skal etableres til sammen fem sjøfyllinger i Haugaland-distriktet, der det meste av steinen fra tunnelen skal plasseres. Tre av fyllingene skal plastres.

Byggherrens prisanslag er på 3,5 milliarder kroner

Rogfast er en del av fergefri E39 og blir 26,7 kilometer lang når den står ferdig i 2033.

Det blir tilbudskonferanse og befaring i Arsvågen på Bokn 15. mars 2022. Entreprenører som ønsker å delta i prekvalifisering må søke innen 8. april. 2022.

Powered by Labrador CMS