Alt materiale som ikke blir bygget inn i veiprosjektet, blir sendt til det 300 kvadratmeter store teltet (bak i bildet) hvor det sorteres i ulike containere av Bertelsen & Garpestad-ansatte.

Bygger 13 km vei uten restavfall

Når entreprenørfirmaet Bertelsen & Garpestad nå bygger 13 kilometer med ny E39 i Heim kommune, er målet at 100% av materialene fra byggeprosjektet enten skal resirkuleres eller gjenbrukes.

– Noen mener det er et hårete mål, men vi skal vise at det er mulig, sier Oddvar Hamre, som er prosjektleder i Bertelsen & Garpestad.

– Skal vi nå klimamålene, spiller bygg- og anleggsbransjen en helt avgjørende rolle.

Alt sorteres

Tommelfingerregelen har lenge vært at bygg- og anleggsbransjen genererer 40 % av alle klimagassutslipp i hele verden. Det har lenge vært kultur for å kjøpe nytt i stedet for å bruke ting om igjen. Når det kommer til overskuddsmateriale, er mest vanlig å levere det til gjenvinningsanlegg hvor det i sin tur blir brent.

– Nå gjør vi vårt for å snu denne trenden, forteller Hamre.

Veistrekningen mellom Betna og Hestnes i Heim kommune er en pilot for prosjektet som har fått navnet Go Green. Gjennom prosjektet ønsker Bertelsen & Garpestad å bidra til mer sirkulærøkonomi i bygg- og anleggsbransjen.

Oddvar Hamre er prosjektleder i Bertelsen & Garpestad.

Rent praktisk betyr det at alt materiale som ikke blir bygget inn i veiprosjektet, blir sendt til et 300 kvadratmeter stort telt hvor det sorteres i ulike containere.

– Det som tidligere var restavfall, blir nå sortert og enten gjenbrukt eller sendt til resirkulering, sier han.

Reduserer utenforskap – gevinst på over 100 millioner kroner

Go Green-prosjektet er et samarbeid mellom Bertelsen & Garpestad, NAV Lindesnes og Fagopplæring Sør. Universitetet i Agder er med som akademisk partner for å dokumentere ringvirkningene av prosjektet.

For samtidig som Go Green er med og reduserer C02-utslippene, bidrar det også til å redusere utenforskap og øke inkludering. De fire personene som jobber i det 300 kvadratmeter store teltet hadde alle falt utenfor arbeidslivet.

– De viktigste ressursene i prosjektet er de fire som jobber i teltet, sier Hamre.

Nå er målet å ansette nye ufaglærte hvert år. NAV har beregnet at det vil ha en samfunnsøkonomisk gevinst på oppimot 115 millioner kroner den neste tiårsperioden.

Fremtidens byggeplasser

Go Green-prosjektet er også en viktig del av Bertelsen & Garpestads satsing på fossilfrie og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Derfor har selskapet det siste året samarbeidet med Agder Gruppen, som har bygget om en 60-tonns dieselgravemaskin til å bli fullelektrisk. Erfaringene så langt er utelukkende gode.

60-tonns gravemaskin på kabel.

– Maskinen fungerer utrolig godt, sier Hamre.

– Og ikke bare er den mye raskere og har mer power enn en ordinær dieselmaskin, den er behagelig også fordi den støyer mye mindre.

Etter ett års pilotering av Go Green-metoden er partene strålende fornøyde.

– Vi tilstreber å gjennomføre dette på alle de nye, store prosjektene i Bertelsen & Garpestad. Målet er at Go Green kan sette en ny bransjestandard, og at metoden skal bli kontraktsfestet i prosjektene. Hvis vi klarer å få denne måten å jobbe på til å bli regelen og ikke unntaket, vil det gagne flere områder i samfunnet. Vi skal i alle fall bruke dette videre i organisasjonen vår, sier Oddvar Hamre.

Powered by Labrador CMS