: En mobil hurtiglader i en 20 fots kontainer er plassert ved anleggsområdet og skal supportere strøm til de helelektriske anleggsmaskinene.

Bygger ny sykkelvei med utslippsfrie/ fossilfrie anleggsmaskiner

Når NCC i disse dager bygger nye sykkelfelt langs Enebakkveien i Oslo skjer det med stor grad bruk av anleggsmaskiner på utslippsfri energi. En mobil hurtiglader sørger for effektiv lading av el-maskinene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Den grønne bransjeomstillingen er i full gang. På prosjekt Utbygging av sykkelvei Enebakkveien som NCC er i gang med på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo, er alle maskiner og biler enten fossilfrie eller utslippsfrie.

- Av de sju enhetene vi bruker her, er tre gravemaskiner og to lastebiler elektrisk drevet, vi bruker en hjulgraver som går på biodiesel samt en gassdrevet tippbil samt at vi har en lett, elektrisk hjullaster til disposisjon ved behov. Vi satser tungt på bruk av fossil- og utslippsfrie anleggsmaskiner framover, forteller NCCs områdesjef i Oslo, Svein Nilsplass.

Bygger ut Oslos sykkelnett

Langs Enebakkveien startet NCC i april arbeidet med å bygge 660 meter tosidige sykkelfelt, dessuten nytt system for overvannshåndtering, luft til bakke av kabler og ledninger, masseutskifting, oppgradering av bussholdeplasser og opprusting av snarveier.

Helelektrisk Cat-graver som benyttes under sykkelveiprosjektet.

- Dette er en anleggsjobb som passer godt inn i vår portefølje. Samtidig er det tilfredsstillende å kunne bidra til å bygge ut Oslos sykkelnett og tilrettelegge for byens syklende og gående. At utbyggingen skjer bærekraftig og fullt og helt med fossil- og utslippsfrie anleggsmaskiner gjør det ekstra hyggelig, sier Nilsplass.

På hele strekningen skal det neste vår legges rød asfalt i sykkelfeltet. Kontrakten som har en verdi på vel 24 millioner kroner skal være ferdigstilt våren 2022.

Tester ut mobil hurtiglader

For å sikre en god fremdrift i prosjektet, er det avgjørende at el-maskinene kan hurtiglades. Dette krever både mye el-effekt og riktige ladeløsninger. En mobil Boost Charger som kombinerer en 390 kWh batteribank, en rekke invertere og transformatorer, skal sørge for at anleggsmaskinene kan lade gjennom to 150 kW CCS2 ladere, eller fra en stor byggestrømstavle med 400 VAC.

- Gjennom dette byggeprosjektet vil NCC teste ut markedets første og største mobile hurtiglader i tett samarbeid med EST Nordic og Trønder Energi, sier Jannik Stanger i EST Nordic. - Vi vil dermed samle mye erfaring som skal brukes til å bygge en rekke flere mobile hurtigladere for det utslippsfrie byggeplass markedet, forteller Jannik.

Ladeløsningen er en 20 fots container som er plassert rett ved anleggsområdet og med enkel adkomst for anleggsmaskinene og lastebilene.

Vil gi verdifulle erfaringer

- For NCC der vel 20 prosent av selskapets anleggsmaskiner og kjøretøy nå er elektriske, vil prosjektet gi verdifulle data og erfaringer for optimale ladeløsninger for vår anleggsdrift, forteller maskinsjef Jørgen Grønvold i NCC.

NCCs områdesjef i Oslo Svein Nilsplass (t.v.) og Jannik Stanger i EST Nordic tester ut hurtiglading fra en mobil 390 kWh batteribank for de av helelektriske anleggsmaskinene under byggingen av ny sykkelvei i Enebakkveien i Oslo.

- Vi vil blant annet monitorere ladesykluser og danne oss verdifulle driftsdata fra alle el-maskinene gjennom prosjektet. Disse vil gi oss erfaringsbasert grunnlag for ladeløsninger til våre kommende prosjekter med fossilfrie anleggsmaskiner, sier Grønvold.

NCCs områdesjef i Oslo, Svein Nilsplass, er både spent og forventningsfull i forhold til «nybrottsprosjektet».

- Selv om vi med dette prosjektet på en måte er å regne for førstereisgutter, vil det gi oss nyttige driftserfaringer og bidra til at vi kan fortsette innsatsen for å oppnå Regjeringens mål om fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren innen 2025, samt lokale målsettinger som Oslo kommunes mål om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser innen 2025, avslutter Nilsplass.

Powered by Labrador CMS