Utlasting etter tunnelsalve på Myrmel, der tunnelen begynner å ta form. Per 30. november er hullet blitt dypere enn på bildet, med over 20 meter inndrift.
Utlasting etter tunnelsalve på Myrmel, der tunnelen begynner å ta form. Per 30. november er hullet blitt dypere enn på bildet, med over 20 meter inndrift.

Er i gang med tunnelen

A.S Birkeland Entreprenørforretning er i gang med tunneldriving på Myrmel, og arbeidet med omkjøringsveiene pågår for fullt på E39 Myrmel-Lunde i Vestland.

Publisert

- Vi er nå i full drift på anlegget, og nylig startet selve tunneldrivingen fra sør. Vi har passert 20 meter med inndrift, og vi er også godt i gang med å bygge de midlertidige omkjøringsveiene som trafikken skal gå på mens entreprenøren bygger ny E39, sier byggeleder Jan Bjarne Thorsnes i Statens vegvesen.

Fri passasje

Omkjøringsveiene skal ha to kjørefelt, og de skal være ferdige og asfalterte til jul. Dette betyr at trafikantene skal slippe fritt forbi anleggsområdet, unntatt når man må ha manuell dirigering på grunn av sprenging og andre operasjoner der trafikken må holde avstand fra arbeidet.

Hovedentreprenør A.S Birkeland Entreprenørforretning har fått opparbeidet riggområde på sørsiden av tunnelen der servicetelt for tunnelriggen er komme opp, og det er klargjort for mellomlagring og knusing av tunnelmasser.

Statens vegvesen og representanter fra entreprenør og prosjektering på befaring ved forskjæringen på Lunde-siden. Byggeleder Jan Bjarne Thorsnes foran i midten.
Statens vegvesen og representanter fra entreprenør og prosjektering på befaring ved forskjæringen på Lunde-siden. Byggeleder Jan Bjarne Thorsnes foran i midten.

Birkeland har med seg Hirth Himle Entreprenør AS og Fosse Maskin og Transport AS på graving og masseflytting på anlegget. Norconsult er inne på prosjektering i totalentreprisen.

Tunneldriving til over sommeren

Drivingen av den ca. 1 km lange tunnelen vil ta ca. 8 - 9 måneder, og det forventes gjennomslag til høsten. På nordsiden av tunnelen pågår det sprenging av forskjæring, samt veibygging og sprenging av noen berghamre for å rette ut veilinjen.

Veianlegget ser ut til å få god balanse i massehåndteringa, slik at stein som blir sprengt ut kan brukes på plass til å bygge den nye veien og planere ut sidearealene.

Underentreprenørene Hirth Himle og Fosse Maskin bygger omkjøringsvei på nordsiden av tunnelen. Området med forskjæringen i bakgrunnen.
Underentreprenørene Hirth Himle og Fosse Maskin bygger omkjøringsvei på nordsiden av tunnelen. Området med forskjæringen i bakgrunnen.

Jordbruksarealer som er tatt til blant annet riggområde skal tilbakeføres til landbruksareal når anlegget går mot slutten.

Gir sikrere E39

På hver side av tunnelen skal det bygges ca. 1,5 km ny vei, og denne skal gå ganske nær dagens trasé.

Prosjektet skal gjøre E39 mellom Førde og Sande tryggere, ved at svinger blir rettet ut og at veien får bedre standard. Et godt nett av sideveier vil også redusere trafikken med jordbruksmaskiner på E39, noe som det er en del av i dag.

Byggetiden på anlegget er anslått til ca. 2,5 år, slik at vei og tunnel skal stå ferdig til bruk i desember 2023. Rigg- og deponiområdene skal ferdigstilles sommeren 2024.

Powered by Labrador CMS