Flere velger betongrør

Denne våren og sommeren har det vært en voldsom økning på råvarepriser for plast, stål og trevarer.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

For VA- og rørbransjen har dette gitt seg særlig utslag for stål- og plastrør.

- Til og med grossistene har begynt å bestille betongrør, forteller Morten Landro, salgsleder i Loe Rørprodukter AS som er en av eierne i VA-kompetansebedriften Basal AS.

Betongrør har ikke gått nevneverdig opp i pris det siste året, mens syrefaste stålrør har gått opp med 40 prosent de siste tolv månedene, ifølge tall fra leverandøren Pretec.

Svein Eriksson i Norcem forteller at prisen på sement de siste 20 årene har vært stabil og har fulgt konsumprisindeksen. Sement består i hovedsak av kalkstein, som er et kortreist råmaterial.

Til sammenligning har enkelte trevarer økt med opptil 100 prosent de siste 12 måneder, og noen plastprodukter har på det meste gått opp med mellom 40 og 50 prosent.

Lokal produksjon

- Jeg fikk akkurat en forespørsel fra en grossist som har bestilt 96 meter DN1200 rør i betong. Men også mindre dimensjoner i betong går ut til anlegg i stedet for plast, forteller Morten Landro.

Morten Landro, salgsleder i Loe Rørprodukter AS som er en av eierne i VA-kompetansebedriften Basal AS.

- Det som har vært av prisøkning fra oss i betongverdenen, er i all hovedsak knyttet til armeringen. Sand og sement har ikke gått mye opp. Armeringsstålet står for maks ti prosent av våre kostnader. Det gir ikke den store prisøkningen på våre produkter, og mange av rørene våre er heller ikke armert, forteller Landro.

Landro tror at betongprisene er stabile blant annet fordi Basal er landsdekkende og lager ting lokalt.

Mangel på råstoff

I en pressemelding varslet grossisten Ahlsell allerede i mars at de forventet en ekstrem prisstigning på VA-produkter. I meldingen heter det at «Mangel på råstoff som brukes i både støpejernsrør, PE-rør, og andre plastprodukter gjør at bransjen står overfor en prisøkning av dimensjoner vi sjelden har sett før. Nå må entreprenørene ta hensyn til prisøkningen for å unngå at konsekvensene blir for store.»

− Ingen vet når prisene vil stabilisere seg igjen. Rådet vårt er derfor å ta høyde for at produktene kan bli 30 % dyrere til sommeren når du inngår kontrakter på langvarige prosjekter, sa Morten Østebø, markedssjef for VA i Ahlsell, i den forbindelse.

Global krise

Den ledende grossisten innen aluminium, metaller, plast, titan, rustfritt stål og spesialstål, Astrup AS, skriver i en månedsrapport at «Rekordstor global etterspørsel etter materielle ting har resultert i en voldsom prisøkning på alt av råvarer og materialer, og det stopper ikke på en stund enda ser det ut til.»

Årsaken til råvarekrisen og prisøkningene er sammensatte, men covid-19-pandemien er en opplagt del av forklaringen. Flere råvarefabrikker rundt om i verden har av den grunn hatt betydelig lavere produksjon enn normalt.

I tillegg har fraktkostnadene gått til himmels. På 12 måneder har prisen for å sende en 40 fots container fra Shanghai til Rotterdam økt med hele 485 prosent ifølge Pretec.

Powered by Labrador CMS