Røysa etter gjennomslag i Fjørtoftfjordtunnelen 20. april 2021. Inge Huse var dagens skytebas.
Røysa etter gjennomslag i Fjørtoftfjordtunnelen 20. april 2021. Inge Huse var dagens skytebas.

Gjennomslag i Fjørtoftfjord-tunnelen

Publisert

Inge Huse var vikarierende skytebas for den siste salven i Fjørtoftfjordtunnelen i Møre og Romsdal ble sprengt tirsdag 20. april klokken 13. Den ble satt av 850 meter fra Harøya og 2800 meter fra Fjørtofta, og de to ytterste øyene har nå tunnelforbindelse.

Inge Huse er industrigründer fra Harøya og ledet bedriften IP Huse i ca. 60 år. Han har også vært en av forkjemperne for å få bygd Nordøyveien.

Skanska Norge og Statens vegvesen signerte kontrakt på byggingen av fylkesvei 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal i 2018. Etter den tid har fylkeskommunen overtatt som byggherre, i tillegg til å være veieier.

To av tre undersjøiske tunneler i prosjektet er nå ferdig sprengt. I Nogvafjordtunnelen står det igjen 117 meter og gjennomslaget blir trolig i starten av mai.

Når tunnelene er ferdig sprengt står det igjen et stort etterarbeid. De skal sikres mot vann og frost, veien blir bygget opp fra bunnen og det er et omfattende elektroarbeid som skal gjennomføres før Nordøyveien kan åpnes for trafikk.

Vikar-skytebas Inge Huse (t.v.) sammen med Hallgeir Arntzen i Skanska som har jobben til vanlig.
Vikar-skytebas Inge Huse (t.v.) sammen med Hallgeir Arntzen i Skanska som har jobben til vanlig.

Møre og Romsdal fylkeskommune åpner første del av Nordøyvegen mellom Skjeltene, Lepsøya og Longva for trafikk 18. desember 2021. Veien videre over Fjørtofta til Harøya åpner sommeren 2022.

Powered by Labrador CMS