Nordøyvegen gir fastlandssamband for omlag 2900 mennesker på Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya og Fjørtofta i Haram kommune og Harøya og Finnøya i Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Lepsøybrua blir ei 800 meter lang bru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleia til sjøfylling mot Lauka og Hestøya.
Nordøyvegen gir fastlandssamband for omlag 2900 mennesker på Lepsøya, Haramsøya, Skuløya/Flemsøya og Fjørtofta i Haram kommune og Harøya og Finnøya i Sandøy kommune i Møre og Romsdal. Lepsøybrua blir ei 800 meter lang bru fra Skjeltene på fastlandet over skipsleia til sjøfylling mot Lauka og Hestøya.

Signerte prosjekt på nær tre milliarder kroner

Skanska Norge og Statens vegvesen har signert kontrakt om byggingen av fylkesvei 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal.

Publisert

Skanska hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet i forhold til tildelingskriteriene og vant konkurransen om å bygge Nordøyvegen i august 2018.

Siden den tid har Møre og Romsdal fylkeskommune jobbet for å sikre finansieringen av prosjektet. Først 11. desember ble prosjektet vedtatt av fylkestinget og nå er kontrakten om bygging signert.

Kontraktsverdien er på 2982 millioner kroner og inngår i Skanskas ordrereserve for Norden i fjerde kvartal 2018. Statens vegvesen gjennomfører utbyggingen på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Undersjøisk tunnel, vei og bruer

Nordøyvegen skal knytte Nordøyane til fastlandet via sjøfyllinger, undersjøiske tunneler og bruer. Det skal til sammen bygges 13 kilometer undersjøisk tunnel, fordelt på tre tunneler.

I tillegg kommer åtte kilometer vei i dagen, hvorav tre bruer. Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner og vil bli sertifisert i henhold til Ceequal, som er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsprosjekter basert på tredjepartssertifisering av tiltak.

- Vi er veldig glade for å få tilliten til å gjennomføre dette viktige fastlandssambandet som vil gi bedre rammevilkår for både næringsdrivende og lokalbefolkningen på Nordøyane. Det er nettopp muligheten til å bruke vår erfaring og kompetanse til å gjøre en forskjell for samfunnet som trigger oss aller mest med dette prosjektet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

- Norges mest spektakulære veiprosjekt

Nordøyveien skal gi fergefri vei til Lepsøya, Harmasøya, Skuleøya/Flemsøya, Fjørtofta, og Harøya.

Fra 1. januar 2020 blir alle disse øyene en del av nye Ålesund kommune og veisambandet skal gi et godt grunnlag for framtidig vekst og verdiskaping ute på øyene 

- Jeg vil hevde at dette er Norges mest spektakulære veiprosjekt. Vi befinner oss i en fantastisk natur og skal bygge så å si alle type anleggs-tekniske konstruksjoner. Vi er veldig klare for å komme i gang med byggingen nå. Den ekstra tiden som har godt etter at vi vant konkurransen og frem til signering har vi brukt godt. Vi har gode planer og er godt forberedt og det blir selvsagt viktig for det er krevende logistikk i dette prosjektet, sier Are Eliassen, som er prosjektleder for Skanska Norge.

Arbeidene på Nordøyvegen starter opp i mars 2019 og kontrakten skal overleveres innen mai 2022.