Norsk Bergindustri har ansatt Jakob Eckert som ny fagsjef for miljø og bærekraft. Foto: Norsk Bergindustri
Norsk Bergindustri har ansatt Jakob Eckert som ny fagsjef for miljø og bærekraft. Foto: Norsk Bergindustri

Jakob Eckert er ny fagsjef i Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri har ansatt Jakob Eckert som ny fagsjef for miljø og bærekraft.

Publisert

Han begynner 15. august og da vil sekretariatet til Norsk Bergindustri igjen bestå av fire medarbeidere.

Eckert kommer fra et flerårig engasjement i det tyske Direktoratet for geovitenskap og råstoffer (BGR). Der ledet han bistandsprosjektet «Extractives & Development» og arbeidet med politisk rådgivning overfor det tyske Departementet for utviklingssamarbeid i alle råstoffpolitiske spørsmål. Spesielt sentralt sto spørsmålet om hvordan råstoffsektoren kan bidra mest mulig til FNs bærekraftmål.

Gleder seg

I en pressemelding fra Norsk Bergindustri, uttrykker Eckert at han gleder seg veldig til den nye rollen som fagsjef, hvor han kan fortsette med innsatsen sin for en bærekraftig mineralsektor i norsk kontekst:

- Rammebetingelsene er selvsagt veldig ulike i råstoffrike land i det globale sør, som hittil har vært hovedfokus i arbeidet mitt, og i et høyt utviklet land som Norge. Men målet er likt i begge kontekster, nemlig å bidra til at råstoffene blir utvunnet på best mulig måte både sosialt, økonomisk og miljømessig, samtidig som interessene til forskjellige stakeholdere hensyntas. Jeg er veldig imponert over Norsk Bergindustris store ambisjoner innen miljø og bærekraft, og er svært motivert for å jobbe sammen med kunnskapsrike kolleger i sekretariatet, engasjerte medlemsbedrifter, øvrige samfunnsaktører og internasjonale samarbeidspartnere, sier han.

- Ressurs

Hans akademiske bakgrunn er statsvitenskap (internasjonale relasjoner og public management) med økonomi som bifag. Han har studert i Tyskland, Estland, Spania og Norge og er i tillegg sertifisert prosjektleder.

- En av våre viktigste oppgaver framover er å bidra til et strukturert arbeid på bransjenivå for å styrke miljø- og bærekraftarbeidet i bransjen. Jakob Eckert vil være en ressurs for oss i organisasjonen, men også for medlemsbedriftene, sier generalsekretær Anita Hall.

Powered by Labrador CMS