Elektrisk drevne gravemaskiner står for en stadig økende del av maskinsalget. MGF har planer om å skille ut utslippsfrie gravemaskiner i en egen statistikk i nær fremtid.

Maskinsalget øker

Rapporten fra Maskingrossisternes Forening (MGF) for andre kvartal 2021, viser at maskinsalget øker igjen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Salget av anleggsmaskiner øker med 13,5% i andre kvartal blant MGFs medlemmer i forhold til samme kvartal i fjor. Etter en periode med nedgang i salget på slutten av 2019 og gjennom 2020, ser det nå ut til at trenden har snudd for anleggsmaskinene.

(Se tabeller med detaljerte tall nederst)

Statistikkene for andre kvartal er nå klare, og de viser at veksten i første kvartal (1.kv. 2021 i forhold til 1.kv. 2020) fortsetter inn i andre kvartal. Totalt ble det solgt 1463 maskiner andre kvartal 2021 mot 1289 i samme periode i 2020.

Medlemmene i Maskingrossisternes Forening melder om en god start på året og høy aktivitet. Dette gjenspeiler seg i salget, og akkumulert per andre kvartal, viser statistikken en vekst på hele 10,6% som ligger over MGFs prognoser på 5-10% vekst for året totalt sett. Første kvartal viste en fortsatt tilbakegang for gravemaskiner (både belter og hjul), men i andre kvartal har gravemaskiner på belter økt noe. For andre kvartal viser alle underkategoriene med unntak av teleskoptrucker en vekst sammenlignet med 2020.

Gravemaskiner

Den største undergruppen er fortsatt gravemaskiner på belter. Mens det i første kvartal var hjullastere som var nesten jevnstor med gravemaskiner, er det nå minigravere på belter som kommer som nummer to.

For gravemaskiner på belter har salgstallene stabilisert seg, og i andre kvartal ble det solgt 773 maskiner som er 3 mer enn i 2020. Det er fortsatt en nedgang for maskiner mellom 21 og 66 tonn, mens de mindre maskinene har en økning. Det er solgt åtte flere maskiner over 66 tonn enn i 2020, men dette er vektklasser med lav omsetning slik at det ikke gir store utslag på totalstatistikken.

I andre kvartal er det minigravere på belter som ender på en klar andreplass på antall solgte maskiner med 375 totalt i år, noe som er en økning på 13,3% mot 2020. Veksten ligger på maskiner mellom 1,1 og 3 tonn. Overraskende er det bare solgt to maskiner under ett tonn så langt i år, mot 29 i samme periode i 2020.

For maskiner over 3 tonn har man totalt en tilbakegang på 18% isolert for kvartalet sammenlignet med fjoråret. Tallene endrer seg ikke mye akkumulert, hvor maskiner mellom 1,1 og 3 tonn har hatt en total økning på 41% så langt i år, mens de større maskinene har en tilbakegang på 8%.

Hjullastere

Også for hjullastere er det en pen økning i andre kvartal fra 197 i fjor til 242 i år, som gir en økning på 22,8%.

Underkategoriene på hjullastere er differensiert på effekt, og den største veksten er på de under 80 hk. Men, det er også en god økning på 32% akkumulert i 2021 i klassen 250 – 350 hk.

Ellers er det bare små justeringer i salgstallene.

Statistikk for utslippsfrie maskiner

- Det er et økende ønske om statistikker for utslippsfrie maskiner, og MGF gjør en kontinuerlig vurdering sammen med Prognosesenteret og medlemmene på når tiden er inne for å starte å rapportere på energibærer. Foreløpig er utfordringen at det er for få leverandører av denne type maskiner til at vi klarer å opprettholde anonymitet i statistikken, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad.

Statistikk for utslippsfrie maskiner vil i utgangspunktet bare være aktuelt på gravemaskiner i oppstarten, og i klassene over ti tonn har man frem til nå bare hatt to leverandører. Fra høsten 2021/starten av 2022 vil dette øke til fire leverandører, og ny vurdering tas i forbindelse med at nye aktører starter leveranser.

Bekymringer rundt leveransetider og prisnivå

- Våre medlemmer melder om høy aktivitet i markedet, og opprettholder prognosene for vekst for 2021 totalt. Det er dog noen bekymringer knyttet til økte leveransetider og priser når man globalt går inn i en post-covid-periode med vekst. Det er allerede varslet økte priser på stål og frakt, noe som kan påvirke våre medlemmer, sier Grøstad.

Maskinsalget blant MGFs medlemmer fordelt på maskintyper, andre kvartal de siste årene.
Maskinsalget blant MGFs medlemmer per kvartal og maskinkategori de siste årene.
Powered by Labrador CMS