TUNNEL: Illustrasjon av den nye toløpstunnelen på E136 Breivika-Lerstad.

NCC tildelt milliardprosjektet E136 Breivika-Lerstad

Hadde lavere pris enn Implenia/Allgrunn og AF Gruppen.

Publisert Sist oppdatert

NCC Norge AS har vunnet anbudskonkurransen om å bygge det største prosjektet i Bypakke Ålesund.

Entreprenørselskapet var en av fire entreprenører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var NCC som hadde best forhold mellom pris og kvalitet.

- Jeg er fornøyd med konkurransen som startet allerede i mai. Det er en lang og grundig prosess vi har vært gjennom med tilbyderne. Etter forhandlingsrunden er det NCC Norge som har levert det beste tilbudet, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

NCC Norge AS er innstilt som vinner av anbudskonkurransen med en tilbudsum på ca. 1,48 milliarder kroner. Prisnivået på tilbudene som kom inn var omtrent som Statens vegvesen hadde forventet for denne entreprisen.

Tilbyderne hadde følgende tilbudsummer:

  • NCC Norge AS, 1.477.964 737,15 kroner 
  • JV Implenia Norge AS Allgrunn AS, 1.662.123.302,59 kroner 
  • AF Gruppen Norge AS, 1.705.338 531,67 kroner
TRASÉ: Lerstadtunnelen vil gå slik som dette, sett fra lufta.

Klagefristen for tilbyderne er 22. desember. Dersom det ikke kommer inn klager på anskaffelsen, vil Vegvesenet signere kontrakt med NCC Norge AS etter at denne fristen har gått ut.

Det største prosjektet i Bypakke Ålesund

Med dette tilbudet er byggherren innenfor styringsrammen for prosjektet, som er på 2,6 milliarder kroner (2023-kroner). Her er alle kostnader med (også MVA). 

Styringsrammen er økt med over 500 millioner kroner siden stortinget vedtok pakken i 2021, grunnet den kraftige prisstigningen i anleggsmarkedet.

Tunnel

Den nye veien vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadvei og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest. 

Når tunnelen er åpnet, vil det bli bygd ny gang- og sykkelvei på hele strekningen. Det blir siste entreprise i prosjektet.

Prosjektet vil gi et stort løft for bydel Lerstad og Åse. Gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra nærmiljøet, og ny gang- og sykkelvei gjør det tryggere å bevege seg i området.

Anleggstart blir i februar/mars.

LEDER: Per Jonsson er leder for NCC Infrastructure Norge.

- Komplekst prosjekt

- Vi er svært godt fornøyde med tildelingen av kontrakten E136 Breivika-Lerstad. Det er et komplekst prosjekt som vil involvere en rekke fagdisipliner hos oss. Vi avventer nå klagefrist og signering på nyåret, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norge.

Powered by Labrador CMS