LENGSTE: Hardangerbrua, landets lengste bruspenn er prosjektert som et samarbeid mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Norconsult. (Foto: Norconsult)
LENGSTE: Hardangerbrua, landets lengste bruspenn er prosjektert som et samarbeid mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Norconsult. (Foto: Norconsult)

Norconsult som brukontrollør

Norconsult har vunnet samtlige rammeavtaler for kontroll og godkjenning av betongbruer, stålbruer og trebruer som er utlyst av Statens vegvesen. Norconsult vurderes som det rådgivningsselskapet med høyest kompetanse på bruer, heter det i en pressemelding.

Statens vegvesen Vegdirektoratet (SVV) har ansvaret for kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riks- og fylkesveier, men på grunn av mengden har SVV ikke kapasitet til å gjennomføre alle kontrollene selv. Deler settes ut til private rådgivningsfirmaer.

Bruer som skal bygges skal ha en levetid på 100 år, og i konkurranseutlysningen om kontroll og godkjenning er kompetanse fremhevet som svært viktig. Norconsult har både allsidig bruerfaring og omfattende erfaring med store bruer, og dette har SVV trukket frem av SVV som særlig positivt.

Rammeavtalen Norconsult har vunnet har en varighet på 2 år med opsjon på 1+1 år.

Powered by Labrador CMS