Bygging av veier er en av årsakene til avskogingen i Norge. Her fra bygging av ny E16 mellom Eggemoen (Buskerud) og Olum (Oppland) for noen år siden.
Bygging av veier er en av årsakene til avskogingen i Norge. Her fra bygging av ny E16 mellom Eggemoen (Buskerud) og Olum (Oppland) for noen år siden.

– Norge avskoges

Hvert år blir det 60.000 dekar mindre skog i Norge. Det tilsvarer 8400 fotballbaner, skriver Landbruksdirektoratet i en melding.

– Ordet avskoging får de fleste til å tenke på regnskogen i Amazonas, men også her i Norge avskoges store områder hvert år. Og i likhet med Amazonas skyldes avskogingen menneskelig aktivitet, sier Arne Rannem i Skogseksjonen i Landbruksdirektoratet.

Store områder

Fra 1990 til 2021 er det avskoget 1.800.000 dekar. Jevnt over avskoges det 60.000 dekar årlig, meldes det fra direktoratet.

− Det er vanskelig å danne seg et bilde av hvor store områder som er avskoget de siste 30 årene, men arealet tilsvarer all produktiv skog i kommunene Kongsvinger, Grue og Eidskog, forklarer Rannem.

Om utviklingen fortsetter, begynner det virkelig å vises på norgeskartet.

− Hvis avskogingen fortsetter i samme takt frem til år 2100, vil 6,5 millioner dekar skog være borte. Det tilsvarer 7,5 prosent av det produktive skogarealet vårt, sier Rannem.

Som i Amazonas

Årsakene til avskogingen i Norge, er de samme som i Amazonas.

− To tredeler skyldes bygging av boliger, hytter, veier, jernbane, industri og mye annet. Én tredel skyldes hogging av skog for beiter og nydyrking, sier Rannem.

Når store skogområder forsvinner, vil det merkes både i Norges klimautslipp og produksjon av trevirke.

Får konsekvenser

Avskogingen på 60.000 dekar årlig, utgjør 12 prosent av årlig hogstareal, og utgjorde i fjor 1,3 millioner kubikkmeter trevirke.

− Tapet av skog gir store klimagassutslipp. Med dagens avskoging gir det et klimagassutslipp på 2,6 millioner tonn CO₂ per år, noe som tilsvarer fem prosent av Norges samlede utslipp, sier Rannem.

Powered by Labrador CMS