Denne omkjøringsveien på E39 på Stord utbedres nå, før Uføretunnelen på Stord oppgraderes til høsten.

Omkjøringsvei på E39 ser slik ut

Det er ikke bra nok.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen skal oppgradere den 605 meter lange Uføretunnelen på E39 på Stord i Vestland.

Når arbeidet i tunnelen gjør at denne blir stengt for trafikk, skal trafikken ledes rundt tunnelen på gamleveien. Denne holder ikke mål som omkjøringsvei slik den fremstår i dag (bildet), og derfor skal den oppgraderes.

Omkjøringsveien skal nå få 600 meter nytt betongrekkverk, og det blir montert 28 lysmaster langs hele strekningen på 800 meter.

- Disse utbedringene på omkjøringsveien har vært ønsket lenge. Vi er glade for å kunne tilby bilistene en bedre omkjøringsvei for å sikre og forbedre fremkommeligheten. Det er avgjørende for oss å få dette på plass før arbeidene inne i tunnelen starter i høst, sier byggeleder Knut-Stian Rimmereid i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Omkjøringsveien ved Uføretunnelen er og gang- og sykkelvei.

- Det vi gjør nå, med veilys og nytt rekkverk, gir bedre trafikksikkerhet også for myke trafikanter, legger Rimmereid til.

Jobben skal være ferdig innen utgangen av august, og da kan oppgraderingsprosjektet i selve tunnelen starte.

Det består i hovedsak av elektroarbeid. Men skal også bygges et nytt teknisk bygg, og overvannsanlegget blir utbedret.

Tunneloppgraderingen starter sent på høsten, og vil pågå frem mot sommeren 2022.

- Arbeidene vil i hovedsak bli utført som nattarbeid med stengt tunnel, sier prosjekteringsleder Erling Guttormsen i Statens vegvesen Utbygging.

Uføretunnelen blir trafikkert av nær 4000 kjøretøy per døgn.

Powered by Labrador CMS