Illustrasjonsbilde.

Risa lavest på Karmsundgata

Arbeidet med å utvide fylkesvei 47 Karmsundgata i Haugesund starter i desember.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Tre entreprenører leverte anbud. Risa AS har laveste pris med 262.510.466,65 kroner.

Berthelsen & Garpestad leverte tilbud på 273.728.200,90 kroner. Vassbakk & Stols tilbudssum er på 293.987.710,00 kroner. Klagefristen er 1. november.

- Vi er fornøyde med konkurransen. Nå gleder vi oss til å gå i gang med å bygge ut Karmsundgata, slik at bilister, fotgjengere og syklister kommer tryggere og enklere frem, sier prosjektleder Cato Severinsen i Rogaland fylkeskommune.

Karmsundgata blir utvidet fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen blir det bygget sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien.

Litt av det som skal bygges/settes opp:

Det skal blant annet bygges over én km med firefeltsvei og gang- og sykkelvei samt to bruer.
  • Ca. 1080 meter ny firefelts fylkesvei
  • Ca. 1300 meter kommunale og private veier og adkomster
  • 1600 meter sykkelvei med fortau
  • 800 meter gang- og sykkelvei/fortau
  • To stålbruer for gående og syklende, Håvåsen bru og Storasund bru
  • Rundt 150 nye veilys
  • 2200 kvadratmeter støyskjerming

Utbyggingen av Karmsundgata er finansiert av Haugalandspakken.

- I tillegg til summen entreprenør Risa skal ha for jobben, kommer en del kostnader utenom. For eksempel mva, grunnerverv og lokale støytiltak. Samtidig skal Haugesund kommune som eier vann- og avløpssystemet og andre kabeletater betale deler av totalkostnadene. I Haugaladspakken er det satt av 375 millioner kroner til Karmsundgata, så tilbudssummen fra Risa AS gjør at vi kan bygge prosjektet innenfor rammen, forklarer Cato Severinsen.

Utbyggingen i Karmsundgata skal være ferdig høsten 2023.

Powered by Labrador CMS