Niklas Gisle med et viktig BIM-verktøy; dronen.
Niklas Gisle med et viktig BIM-verktøy; dronen.

- RIV-en ville komme inn med en flaske vin etter god BIM-support

Niklas Gisle er BIM-koordinator i Hent, med ansvar for riggplanegging og for utvikling av BIM internt. Han forteller om et stort behov for kompetanse innen bygningsinformasjonsmodellering (BIM), også innen anlegg.

Publisert Sist oppdatert

Niklas er egentlig elektriker, men fikk sansen for riggplanlegging på BIM-studiet på Fagskolen Oslo for noen år siden. Nå jobber han med blant annet visualisering av riggplan og utomhus hos entreprenøren Hent.

- Har du en episode som beskriver BIM-studiet på en bra måte, Niklas?

- Jeg var som de fleste andre av BIM-studentene utplassert i arbeidslivet i to uker på slutten av studiet. Jeg var hos Reinertsen (nå Afry) og lærte meg Autodesk Infraworks og fikk jobbe med faseplaner for en togstasjon. Programmet var forholdsvis enkelt å lære siden vi hadde brukt mange liknende programmer på BIM-studiet. Jeg ble fortalt at det jeg lagde faktisk ble lagt ved tilbudet deres.

- Et annet eksempel som viser at bransjen er interessert i kompetansen til BIM-studentene, er da Statsbygg kom med en kravspesifikasjon for et regelsett for universell utforming. BIM-studentene fikk en utfordring i å sjekke om dette var mulig, noe vi konkluderte med at var utenfor vår kompetanse så tidlig som 2. kvartal av BIM-studiet.

- Hvert år får vi på Hent nå forespørsel fra BIM-studenter om utplassering. Vi setter studentene til reelle caser. Fordi vi stoler på at BIM-studentene har den kompetansen som trengs for å fungere fra dag én egentlig.

- Det du jobber med innen anlegg/infrastruktur nå, hvordan forberedte BIM-studiet deg på dette, til tross for at BIM-studiet den gangen ikke var innrettet for anlegg?

- Enkelt forklart fikk jeg et bedre innblikk i hvordan en riggplass virker ved at vi hadde tverrfaglige caser på BIM-studiet. Selv jeg som er elektriker fikk arbeide med byggegroper og riggplanlegging. Vi fikk grundig innføring i 3D, derfor kunne jeg visualisere og planlegge i 3D. Nå lager jeg punktskyer og ortofoto for underlag til blant annet planlegging og plassering av brakkerigger.

- Når man først har lært seg noen programmer, er det enklere å lære seg nye programmer. Vi lærte oss faktisk å lære på BIM-studiet slik jeg ser det i ettertid. Har du lært Revit, Archicad og Solibri er det enklere å åpne Infraworks og lære seg det.

- En episode i jobben din nå som tydeliggjør kompetansen du fikk fra BIM-studiet?

- Jeg satt som BIM-koordinator på et prosjekt der RIV (rådgivende ingeniør VVS) nærmet seg pensjonsalder og var uten BIM-kompetanse. En innleid aktør lagde modell i Revit. Jeg brukte mange timer og dager for å supportere i Revit for dem. Det dreide seg om eksport i lokale koordinater, plassering av modell, etasjehøyder, rotasjon, you name it. Dette var mulig på grunn av BIM-studiet. RIV-en var så fornøyd at han ville komme inn til oss med en flaske vin.

- På nesten hvert prosjekt er det ting vi hjelper ingeniører og arkitekter med når det gjelder programmene. God BIM-kompetanse er egentlig mangelvare og sterkt etterspurt. Vi på BIM-avdelingen blir nå involvert på et tidligere stadier så vi kan sende over orienteringsunderlag før feilene i de digitale modellene hoper seg opp. Dette ble tatt opp med prosjekteringslederne i Hent, først i Oslo så i Trondheim.

- Hva er ditt råd til folk som vurderer å studere BIM Anlegg/Infrastruktur? Hvilket behov finnes for fagarbeidere med BIM-kompetanse i denne bransjen?

- For å ta behovene først: Grunnmengder er en utfordring på alle prosjekter, det er viktig å ikke tape penger på det. Du vil få anledning til å eksperimentere og øve på mengder i studietiden på fagskolen. Digital armering kommer mer og mer. RIB (rådgivende ingeniør bygg) og fagsjef grunn er viktige støtter, men det er BIM-teknikeren med sin fagbakgrunn som kan praktisk BIM og får det digitale til å fungere.

- Mitt råd: Ta med deg din arbeidserfaring inn i BIM-studiet. Den kompetansen du får på BIM-studiet sammen med din arbeidserfaring er gull verd, sier Niklas Gisle.

Powered by Labrador CMS