FYLKE OG STAT: I alt ni kontrakter med Statens vegvesen og fylkeskommuner er nå signert av entreprenøren.

Signert asfaltkontrakter for over en halv milliard kroner

ASFALT: Nå har entreprenøren signert i alt ni asfaltkontrakter over store deler av Norge.

Publisert

En rapport bestilt av NCC viser at den akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for veinettet i Skandinavia utgjør cirka 7,8 milliarder euro og vil fortsette å forringes dersom ingenting gjøres.

Ni asfaltkontrakter

NCC har så langt i år signert ni asfaltkontrakter med Statens Vegvesen og fylkeskommuner. Oppdragene løper over ett år og samlet har kontraktene en verdi på om lag 555 millioner norske kroner.

Arbeidet i de ni asfaltkontraktene omfatter fresing, asfaltering og andre arbeider i tilknytning til disse høytrafikkerte veistrekningene. 

Fra nyttår ble det lovpålagt at offentlige anskaffelser skal ha en miljøvekt på minimum 30 prosent. NCC har levert miljødeklarasjoner, såkalte EPDer, i alle kontrakter. 

– Det nye lovkravet har fungert godt. Flere land burde premiere CO2-reduksjon i anbudskonkurransene, sier André Waage,  Head of department NCC Industry.

- Kontraktene som nå er inngått, skal gjennomføres med effektiv logistikk og en godt planlagt fremdriftsplan, som vil bidra til sikker gjennomføring, legger han til.

Alle de ni kontraktene starter opp i løpet av våren og skal ferdigstilles i løpet av høsten. De ni asfaltkontraktene, med en samlet verdi på 555 millioner, registreres i forretningsområdet NCC Industry i Q1 2024.

Asfaltkontrakter NCC har signert med Statens vegvesen og fylkeskommuner så langt i år:

SVV Oppland og Hedmark
SVV Stor-Oslo
Innlandet Fylkeskommune
SVV Sør i Trondheim
SVV Nord i Trondheim
Trondheim FV Sør
SVV Agder
SVV Vestfold
 SVV Telemark

Powered by Labrador CMS