SIGNERTE: Prosjektdirektør Ove Nesje (t.v.) i Statens vegvesen og daglig leder Geir Nesland Nilsen i Bertelsen & Garpestad feiret i går at kontrakten er signert, med utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik med på video

Signerte E39-prosjekt til 538 millioner

E39-PROSJEKT: Statens vegvesen og entreprenøren Bertelsen og Garpestad AS signerte mandag kontrakt på bygging av ny E39 mellom Stormyra og Staurset i Heim kommune.

Publisert Sist oppdatert

Bertelsen & Garpestad var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var Bertelsen & Garpestad AS som hadde best forhold mellom pris og kvalitet. 

Over en halv milliard

Kontraktssummen er på 538 millioner kroner eks. mva.

Statens vegvesen bygger i perioden 2020–2026 tre nye parseller med total lengde 28 km på E39 mellom Betna og Stormyra i Heim kommune, på E39-strekninga mellom Molde og Trondheim.

– Når dette prosjektet er fullført, vil det bli en sammenhengende god europaveistandard på hele denne delen av E39. I tillegg vil vi få en reisegevinst på sju minutter og 5 km innspart kjørelengde i forhold til dagens E39, sier prosjektdirektør Ove Nesje.

10,6 km ny vei

Delstrekninga forbi Vinjeøra, fra Stormyra til Staurset, omfatter i hovedsak bygging av ca. 10,6 km ny tofelts E39. Store deler av strekningen går langs eksisterende vei, med delvis skrånende terreng. 

MYE MASSEFORFLYTNING: Arbeidene stiller krav til god logistikk og erfaring i håndtering og flytting av store massevolum.

Det skal bygges et nytt kanalisert veikryss mot fylkesvei 680 i retning Kyrksæterøra og Aure, et T-kryss på Barhals og tilhørende avkjørsler, sideveier og landbruksveier. Vegen vil få en strekning på ca. 5 km med fartsgrense 90 km/t.

I tillegg til veibyggingen består anlegget av sju betongkonstruksjoner. Det er også satt krav om at minimum 20 % av gravemaskintimene og minimum 30 % av massetransportstimene skal utføres med nullutslipp, samt at man skal ta godt hensyn til klima, miljø og natur.

Oppdraget skal gjennomføres som utførelsesentreprise, og Bertelsen & Garpestad AS har med seg Veidekke Entreprenør AS som underentreprenør på konstruksjon. Frist for ferdigstillelse er 17. september 2026.

Dette blir den siste kontrakten i veiprosjektet E39 Betna – Stormyra.

Powered by Labrador CMS