- Gratulerer med tildelt kontrakt, vi gleder oss til det videre samarbeidet, sa Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, da kontrakten mellom Peab Anlegg AS og Statens vegvesen ble signert i dag. På bildet: Roar Lindstad (f.v.) og Børge Kvitland fra Peab Anlegg AS sammen med Geir Skjold-Johnsen, Harald Inge Johnsen, Kjell Inge Davik og Janne Staulen Venes fra Statens vegvesen. (Skjermdump: Statens vegvesen)

Signerte E6-kontrakt

Starter på jobben i løpet av høsten.

Peab Anlegg AS vant bru og veibyggingskontrakten K3 på E6 mellom Grong og Nordland grense i Trøndelag. I dag signerte de kontrakt med Statens vegvesen.

- Vi har hatt en bra konkurranse med tre solide tilbyderne som har gitt oss markedspris på å utbedre og bygge om denne delen av E6 nord i Trøndelag, sier prosjektleder, Harald Inge Johnsen.

I konkurranse med Bertelsen & Garpestad og Arbeidsfellesskapet Consto Anlegg Midt AS og Consto Anlegg Nord AS, vant Peab Anlegg AS totalentreprisekontrakten K3 Ny Grøndalselv bru på E6 ved kommunegrensa mellom Grong og Namsskogan. Kontrakten vil gi ca. en mil med ny 90 km/t på E6 om alle opsjoner utløses.

Dette skal bygges:

  • Ny Grøndalselv bru. 70 meter lang, føringsbredde 9 meter.

  • Det skal bygges 900 meter ny E6 (9 m) tilknyttet brua og 670 meter lokalvei.
  • Gamle Grøndalselv bru skal rives. Brua er ca. 40 meter lang og har en bredde på 7,2 meter.

Opsjoner:

Oversiktskart: De ulike tiltak og utbedringer i kontrakten (K3) er markert med svart strek langs to strekninger på E6 sør for Trones og sør for Fjerdingen i Trøndelag.
  • Breddeutvidelse på drøyt 2 kilometer av E6 nord for Heimly til Tunnsjøelvbrua.
  • Breddeutvidelse av fire kilometer på E6 på strekningen Skavmoen-Fjerdingen.
  • Utbedringer og forsterkinger av Litlfjerdingelvbrua og Tunnsjøelvbrua
  • Tromselvbrua - Bygging av ny bru med ca. 40 meters lengde og føringsbredde 9 meter, samt riving av gammel bru.
  • Breddeutvidelse og dels ny vei av 3,6 kilometer E6 fra Tunnsjøelvbrua til Trones sør.

Raskere, tryggere, bedre

Ny vei skal gi økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet med fartsgrense 90 km/t. Å utvide bredden på eksisterende vei er også mer miljøvennlig enn å bygge helt ny vei når dagens vei ligger til rette for dette.

Byggetiden er forventet å være omtrent to år. Kontraktsummen med opsjoner er på 146,8 millioner kroner. Kostnad på ny Tromselvbrua er ikke inkludert, fordi bruas reguleringsplan ikke er ferdig.

Kontrakten inngår i delparsellene Fjerdingen – Grøndalselv som har en totalkostnad på ca. 510 millioner 2022-kroner.

For å få utløst opsjonene, er prosjektet avhengig av at Stortinget gir oppstartbevilgning på neste byggeetappe av Grong – Nordland grense gis.

- Dette er et allsidig og spennende prosjekt for oss. Vi regner med å kunne starte byggingen i løpet av høsten for deler av strekningen parallelt med at vi skal få på plass en byggeplan for ny Grøndalselv bru. Vi tar sikte på oppstart av selve brukonstruksjonen i løpet av 1. halvår 2023 sier, distriktssjef Roar Lindstad hos Peab Anlegg AS.

Flere utlysninger

Byggingen av Ny Grøndalselv bru er en viktig brikke i det store utbedringsprosjektet E6 Grong-Nordland grense. Kontrakt K2 med Letnes Entreprenør som totalentreprenør pågår nå for fullt på strekningen Fjerdingen – Grøndalselv (se kart ovenfor).

Til sammen skal det bygges og utbedres 94 kilometer ny E6, der det meste skal ha 90-sone. Det forventes flere utlysninger og delkontrakter på denne strekningen i tiden fremover.

Letnes har startet å bygge ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv. Foto: Statens vegvesen
Powered by Labrador CMS