Dag Søbstad (t.v.) og Olaf Rovik signerte kontrakten om bygging av strekningen Tanem-Tulluan.

Signerte kontrakt på 358 mill. kroner

Trøndelag fylkeskommune har signert kontrakt med Søbstad AS om å bygge fylkesvei.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Nærmere bestemt fylkesvei 704 Tanem-Tulluan i Klæbu. Kontrakten har en verdi på 358 millioner kroner, og er den siste av tre delstrekninger på utbyggingen av fylkesvei 704 mellom Sandmoen og Tulluan i Trondheim. Når veien står ferdig i 2024 vil mye av gjennomgangstrafikken på Tanem gå i tunnel forbi tettstedet.

Den nye veien bedrer fremkommeligheten for næringstransporten langs østsiden av Vassfjellet. De som kjører til Vassfjellet skipark får også en raskere og tryggere reisevei.

Stort prosjekt

Søbstad AS leverte laveste pris og scoret i tillegg høyt på de andre kriteriene. Bedriften fikk best poengscore og ble dermed innstilt til kontrakten, en utførelsesentreprise, til en verdi av 358,3 millioner kroner.

Tanem-Tulluan-prosjektet er det største veiprosjektet Trøndelag fylkeskommune starter opp etter at regionreformen ble gjennomført i 2020. Prosjektet markerer også veiavdelingens kapasitet til å gjennomføre store veiprosjekter.

- Helt i front

- Det at prosjektet gjennomføres som et rent modellbasert prosjekt, viser at Trøndelag fylkeskommune er helt i front når det gjelder utnyttelse av digital teknologi i samferdselsprosjekt. Vi er veldig fornøyde med å signere med en lokalt forankret entreprenør og ser frem til samarbeidet, sier teamleder Olaf Rovik.

For Søbstad AS er dette prosjektet deres største veiprosjekt så langt, og markerer ambisjonene selskapet har som samferdselsutbygger i Trøndelag.

- Dette er tidenes største kontrakt for vårt firma. Kontrakten er veldig viktig for arbeidsplassen til våre 200 medarbeidere da omsetning pr. år vil utgjøre ca. 25 %. av totalomsetningen vår, sier Dag Søbstad.

Starter i slutten av mai

De neste ukene vil partene gjennomføre samhandling. Deretter håper man å starte ryddingen av skog i slutten av mai. Sprengingen av Tanemstunnelen forventer man vil starte etter sommerferien 2022.

Konkurransen ble evaluert etter følgende kriterier:

Pris, teller 80% Oppgaveforståelse og fremdriftsplan, teller 10% Organisering, CV og ivaretakelse av Ytre Miljø og HMS, teller 10%

Powered by Labrador CMS