Fra venstre: Magnus Sutherland Kristensen, leder for Veidekke Bane, og Hanne Stormo, prosjektsjef i Bane Nor.

Skal bygge 900 meter parkering

Skal være ferdig høsten neste år.

Veidekke har fått i oppdrag av Bane Nor å utvide togparkeringen på Kongsberg stasjon og gjennomføre flere tiltak for å styrke godstrafikken på Numedalsbanen. Kontrakten er utførelsesentreprise verdt 155 millioner kroner.

- Vi takker så mye for tilliten og nok et flott oppdrag for Bane Nor. Arbeidene skal gjennomføres med rigg- og anleggsområder tett inntil spor med trafikk, der blant annet krav til sikkerhet, miljø og omgivelser er avgjørende. Dette er et oppdrag med en høy grad av tverrfaglighet, noe som passer oss godt, sier leder Magnus S. Kristensen i Veidekke Bane.

Eksisterende togparkering på nordsiden av Kongsberg stasjon skal utvides med tre nye spor på til sammen nesten 900 meter med plass til å parkere doble togsett. Det skal også bygges serviceplattformer for å fylle vann og vakuum for tømming toaletter, et servicebygg skal oppføres, omfattende signalarbeider skal utføres og fem planoverganger skal utbedres. I tillegg skal det gjøres en rekke mindre tiltak på Numedalsbanen som har stor betydning for godstrafikken.

- Vi har hatt veldig god flyt i prosjektet, og har gjennomført all nødvendig planlegging og forberedelser i løpet av to år. Det har vi fått til fordi vi har kjørt flere aktiviteter parallelt, og så har vi hatt et godt og effektivt samarbeid både med Kongsberg kommune og med rådgiver. At prosjektet i tillegg treffer innenfor budsjett er svært gledelig, forteller prosjektleder Fredrik Haga i Bane Nor.

Planlegging og tilrigging har startet, og de fysiske arbeidene på Kongsberg stasjon starter opp rett etter sommerferien med ferdigstillelse i løpet av høsten 2023.

Powered by Labrador CMS