E39 langs Vinjefjorden på Nordmøre inngår i den nye driftskontrakten som Mesta får ansvaret for fra 1. september.
E39 langs Vinjefjorden på Nordmøre inngår i den nye driftskontrakten som Mesta får ansvaret for fra 1. september.

Mesta og Veidekke ville drifte riksveier på Nordmøre

Nå er kontrakten signert.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke signerte Statens vegvesen og Mesta kontrakten som har en verdi på 445 millioner kroner. Veidekke Industris tilbud var på 462 millioner kroner.

- Med Mestas kompetanse og erfaring, er vi sikre på at våre riks- og europaveier på Nordmøre er i de beste hender, sier Bjørn Ove Rotlid, seksjonssjef for Drift midt i forbindelse med kontraktsigneringen.

Den nysignerte kontrakten gjelder fra 1. september 2022 og fem år fremover. Nå starter planlegging og forberedelsene frem mot oppstarten til høsten.

Åtte kommuner

Mesta har i dag driftsansvaret for en del av veinettet som inngår i den nye kontrakten.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Mesta frem til nå, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet. Både Mesta og Statens vegvesen er opptatt av å finne gode løsninger som gir trygge og sikre veier, samt god fremkommelighet for alle trafikantene, sier Rotlid.

Deler av E39 og rv. 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022.
Deler av E39 og rv. 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022.

Driftskontrakten omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og rv. 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveier. Totalt inneholder driftskontrakten ca. 400 kilometer riksvei og 66 km gang- og sykkelveier.

Kontraktsområdet omfatter de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal.

Nye krav til klima og miljø

I tillegg til at Statens vegvesens driftskontrakter skal bidra til at trafikantene kommer trygt og sikkert frem til planlagt tid, har Vegvesenet også et mål om å halvere CO₂-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030.

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle sine driftskontrakter – også denne kontrakten.

- I denne kontrakten har Mesta blant annet fått krav om å bruke utslippsfrie kjøretøy og maskiner til å brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund. Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO₂ eller NOx, forklarer Rotlid og legger til at Mesta i kontrakten også er oppfordret til å foreslå FoU-prosjekter.

Powered by Labrador CMS