E39 langs Vinjefjorden på Nordmøre inngår i den nye driftskontrakten som Mesta får ansvaret for fra 1. september.

Mesta og Veidekke ville drifte riksveier på Nordmøre

Nå er kontrakten signert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I forrige uke signerte Statens vegvesen og Mesta kontrakten som har en verdi på 445 millioner kroner. Veidekke Industris tilbud var på 462 millioner kroner.

- Med Mestas kompetanse og erfaring, er vi sikre på at våre riks- og europaveier på Nordmøre er i de beste hender, sier Bjørn Ove Rotlid, seksjonssjef for Drift midt i forbindelse med kontraktsigneringen.

Den nysignerte kontrakten gjelder fra 1. september 2022 og fem år fremover. Nå starter planlegging og forberedelsene frem mot oppstarten til høsten.

Åtte kommuner

Mesta har i dag driftsansvaret for en del av veinettet som inngår i den nye kontrakten.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Mesta frem til nå, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet. Både Mesta og Statens vegvesen er opptatt av å finne gode løsninger som gir trygge og sikre veier, samt god fremkommelighet for alle trafikantene, sier Rotlid.

Deler av E39 og rv. 70 inngår i den nye driftskontrakten fra 1. september 2022.

Driftskontrakten omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og rv. 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveier. Totalt inneholder driftskontrakten ca. 400 kilometer riksvei og 66 km gang- og sykkelveier.

Kontraktsområdet omfatter de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal.

Nye krav til klima og miljø

I tillegg til at Statens vegvesens driftskontrakter skal bidra til at trafikantene kommer trygt og sikkert frem til planlagt tid, har Vegvesenet også et mål om å halvere CO₂-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030.

Statens vegvesen har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle sine driftskontrakter – også denne kontrakten.

- I denne kontrakten har Mesta blant annet fått krav om å bruke utslippsfrie kjøretøy og maskiner til å brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund. Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO₂ eller NOx, forklarer Rotlid og legger til at Mesta i kontrakten også er oppfordret til å foreslå FoU-prosjekter.

Powered by Labrador CMS