Vaktmesterkompaniet AS skal i samarbeid med Statens vegvesen sørge for gode og sikre riks- og europaveier i Drammensområdet.

Skal drifte riksveiene i Drammen og omegn de neste fem årene

Vaktmesterkompaniet skal drifte riksveiene i Drammen og omegn de neste fem årene

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Vaktmesterkompaniet og Statens vegvesen har signert driftskontrakten som skal sikre fremkommelige og trygge riksveier i Drammens-området frem til høsten 2027.

Vaktmesterkompaniet AS har i flere år driftet veiene i Oslo og omegn for Statens vegvesen, og i fjor vant de en ny femårig driftskontrakt for riksveiene i hovedstadsområdet.

- Med Vaktmesterkompaniets kompetanse og erfaring, er våre riks- og europaveier i Drammens-området i de beste hender, sa Statens vegvesens divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo, i forbindelse med kontraktsigneringen.

Han påpekte at driften av riksveiene i Drammen og omegn er både variert og krevende.

- Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveier og landeveier til bygater, gang- og sykkelveier, rasteplasser, tunneler og bruer. I tillegg stiller vi krav om tiltak mot luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum. Her må entreprenøren gjennomføre systematisk feiing på noe av veinettet hele året samt gjøre ekstra tiltak når det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv.

Totalt omfatter Drammenskontrakten 340 kilometer vei, hvorav 290 kilometer er riksvei og 50 kilometer er gang- og sykkelvei langs riksvei. Trafikkmengden på riksveiene varierer fra 350 til 84.400 biler i døgnet.

Gode løsninger for alle trafikanter

Morten Strengelsrud hos Vaktmesterkompaniet ser frem til å utvikle det allerede gode samarbeidet med Statens vegvesen i et nytt kontraktsområde. Sammen med Vegvesenet vil de jobbe for gode løsninger som gir best fremkommelighet for alle trafikantgrupper.

– Statens vegvesen er vår oppdragsgiver, ja, men den virkelige kunden her er brukerne av veinettet, som innbefatter alt fra myke trafikanter til internasjonal transport, sa Strengelsrud i forbindelse med signeringen av veidriftskontrakten for Drammen og omegn.

Femårig kontrakt

Drammenskontrakten varer i fem år, fra 1. september 2022 til 31. august 2027, med mulighet for tre år forlengelse.

Kontraktsområdet omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker. Riksveinettet innenfor Hole, Ringerike og Modum vil innlemmes i kontrakten fra 1. september 2023.

Pris var avgjørende da Vaktmesterkompaniet fikk tildelt kontrakten i konkurranse med tre andre.

Støtte til klimavennlige løsninger

I tillegg til at Statens vegvesens driftskontrakter skal bidra til at trafikantene kommer trygt og sikkert frem til planlagt tid, er Vegvesenet en pådriver for bedre miljø og tilrettelegger for bruk av ny teknologi. Statens vegvesen har derfor skjerpet miljøkravene i alle sine veidriftkontrakter, med krav til miljøsertifisering og rapportering av drivstoff og energiforbruk.

Vaktmesterkompaniet AS må derfor holde seg oppdatert om utviklingen av mer miljøvennlige alternativer til dagens materialer og metoder, og på eget initiativ fremme løsninger som kan bidra til en bedre miljøprofil i Drammenskontrakten. Statens vegvesen vil bidra med økonomisk støtte til utviklingsprosjekter som bidrar til reduksjon i klimautslippet i kontrakten.

Powered by Labrador CMS