Generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri feller en knusende dom over regjeringens statsbudsjett-innstilling

– Skuffende og tafatt

Det er ord generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri bruker om mineralsatsingen i regjeringens innstilling til statsbudsjett.

Publisert

– I en egen pressemelding skryter regjeringen av å sette av 15 millioner til arbeidet med bærekraftig utvinning av kritiske mineraler. Det kan ikke kalles annet enn skuffende og tafatt når målet er å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, sier generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri i en kommentar til dagens forslag til statsbudsjett.

DMF, NGU og Forskningsrådets mineralstrategi lanserte regjeringen et hurtigspor («one-stop shop») for kritiske og strategiske mineralprosjekter, hvor Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (DMF) er tiltenkt en sentral rolle. Fem av de femten millionene skal gå til DMF.

– Dette er for puslete. DMF må styrkes betydelig framover, og burde fått en årlig økning på minst 20 millioner kroner, sier Hall.

Behovet for økt kartlegging rettet mot mineralressurser er tydelig vektlagt med konkrete og langsiktige tiltak både i regjeringens mineralstrategi og i EU-kommisjonens «Critical Raw Materials Act» (CRMA). 

Offentlig finansiert kartlegging av geologi og mineralressurser gir kunnskap om ressurspotensialer og er av avgjørende betydning for å øke leteaktiviteten og mulighetene for utvikling av ny mineralnæring i Norge.

– Likevel er ikke den foreslåtte økningen til NGU på mer enn fem millioner, sier Hall som mener den burde vært seks ganger så stor.

De siste fem millionene går til Norges forskningsråd. Regjeringen skriver at «løsninger på utfordringer knyttet til bærekraft er avgjørende for å sikre langsiktige vekstmuligheter for mineralnæringen i Norge. Det er behov for forskning på en rekke områder framover.»

– I den store sammenhengen blir dette for småpenger å regne, og resultatene vil ligge langt frem i tid, sier Hall.

Regjeringen skriver i sin mineralstrategi, publisert tidligere i år, at de vil vurdere opprettelse av et eget statlig mineralselskap eller fond for å sikre lønnsom og bærekraftig utvikling av kritiske råvarer. 

– Dette ser man ikke spor av i forslaget til statsbudsjett for 2024, sier Hall.

Powered by Labrador CMS