– Verdens etterspørsel etter mineraler og metaller som trengs til den grønne og digitale omstillingen vil fortsette å øke kraftig. Her kan Norge spille en større rolle enn i dag, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Millioner til utvikling av mineralnæringen

Regjeringen vil gi 15 millioner kroner mer til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge.

Publisert

Norge har store forekomster av mineraler som blir viktige i det grønne og digitale skiftet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gi 15 millioner kroner ekstra til arbeidet med bærekraftig utvinning av kritiske mineraler.

– Verdens etterspørsel etter mineraler og metaller som trengs til den grønne og digitale omstillingen vil fortsette å øke kraftig. Derfor trenger vi ny lønnsom og bærekraftig utvinning og produksjon av mineralske råvarer. Her kan Norge spille en større rolle enn i dag. For å utnytte potensialet, er det behov for mer kartlegging, raskere realisering av mineralprosjekter og mer forskning, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det tildelt 20 millioner kroner ekstra til oppfølging av mineralstrategien. Nå foreslår regjeringen ytterligere styrkning av dette arbeidet i forslaget til statsbudsjett for 2024.

Fem millioner til økt kartlegging

Norge har et stort potensial for utvinning av mineraler og metaller som er nødvendige for fornybar energi og batterier. 

For å utnytte Norges potensial, er det nødvendig å øke lete- og kartleggingsvirksomheten. Gode geologiske data er en forutsetning for at private lete- og kartleggingsvirksomheter kan målrette sine undersøkelser. Regjeringa foreslår derfor fem millioner kroner til Norges geologiske undersøkelses (NGU) arbeid med å kartlegge Norges mineralressurser, og at dette rettes spesielt mot kritisk viktige mineraler.

Raskere realisering av mineralprosjekter

Regjeringen er opptatt av god fremdrift for prosjekter der kritiske viktige råvarer er involvert. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) skal prioritere kritiske mineraler i sin saksbehandling og etablere en ordning med nasjonal koordinering av kritisk viktige mineralprosjekter.

Videre skal det lages et «mineralkompass» som skal gi bedre informasjon til mineralvirksomheter om interessekonflikter, som for eksempel informasjon om natur, andre næringer og kulturminner. 

Regjeringen foreslår derfor fem millioner kroner til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Fem millioner til Norges forskningsråd

Løsninger på utfordringer knyttet til bærekraft er avgjørende for å sikre langsiktige vekstmuligheter for mineralnæringen i Norge.

– Det er behov for forskning på en rekke områder fremover. Regjeringen foreslår derfor fem millioner kroner til Norges forskningsråd for å legge til rette for en bærekraftig mineralforvaltning, sier Vestre.

Powered by Labrador CMS