Stangeland Maskin AS vant fredag 30. juni konkurransen om å bygge Bussveien mellom Forussletta og Stavangerveien.

Stangeland Maskin tildelt veibygging til flere hundre millioner

Rogaland fylkeskommune har ansvar for å bygge Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Entreprenør Stangeland Maskin AS vant konkurransen om å bygge strekningen mellom Kvadrat og Strandgata.

– Vi ser for oss oppstart i august-september 2023. Da går vi i gang med å bygge 1600 meter midtstilt bussvei med sykkelfelt og fortau på sidene, sier prosjektleder Bjørnar Kleven i Rogaland fylkeskommune.

Forussletta‒Stavangerveien er ett av fire delprosjekt i reguleringsplanen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes. Strekningen går fra Forussletta ved Lindeveien via Stavangerveien til Jernbanebrua ved Strandgata.

Delprosjektet er en del av korridor 1 i Bussveien, som blir åpnet sommeren 2026.

Klagefrist

Konkurransen ble lyst ut i starten av mai, med frist for å levere tilbud 16. juni. To andre tilbydere, Risa AS og Bjelland AS var også med i konkurransen. 

De har ti dagers klagefrist (karensperiode) fra 30. juni. Fylkeskommunen skriver ikke kontrakt før denne perioden er over, trolig etter sommerferien.

Pris og gjennomføring

Konkurransen ble evaluert ut fra vekting av tildelingskriterier, der pris alene ikke var avgjørende.

– Vi har blant annet sett på hvordan entreprenøren vil gjennomføre og koordinere prosjektet. Bussveien skal bygges i et område med mange naboer, der det er mye næringsvirksomhet og der barn har skoleveien sin. Det er derfor svært viktig for oss at entreprenøren kommer til å ivareta dem vi berører på en god måte.

Stangeland hadde i tillegg den laveste tilbudssummen, på cirka 345,6 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS