Illustrasjon av hvordan kurven vest for Billingen på rv. 15 skal rettes ut.

Stian Brenden Maskinservice AS tildelt rv. 15-jobb

I august starter Stian Brenden Maskinservice AS jobben med å rette ut og breddeutvide riksvei 15 mellom Billingen og Nysætre på Strynefjellet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I konkurranse med fem andre entreprenører vant Stian Brenden Maskinservice AS kontrakten med Statens vegvesen om å gjøre riksvei 15 vest for bommen ved Billingen i Skjåk mer trafikksikker.

Best på pris, nest best på gjennomføring

I tildeling av kontrakten telte pris 75 prosent og fremdrift og prosjektteam 25 prosent.

- Etter at vi hadde kontrollregnet og evaluert tilbudene, gikk Stian Brenden Maskinservice AS av med seieren med en tilbudssum på vel 22 millioner kroner. De var lavest i pris og ble vurdert på andreplass på oppdragsgjennomføring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Vegar Antonsen.

Tilbudssummen gjelder både utbedring av kurve, som innebærer bygging av ny vei over en strekning på ca. 500 meter, og opsjon på breddeutvidelse av eksisterende vei på begge sider av kurveutbedringen.

Det var til sammen seks tilbydere som leverte tilbud på jobben på riksvei 15 på Strynefjellet: Åge Haverstad AS, Aurstad Tunnel AS, Erling Rolstad AS, Lesja Bulldozerlag AS, Volda Maskin AS og Stian Brenden Maskinservice AS.

Dispensasjonssøknader

For å få gjennomført utbedringene på riksvei 15, er Statens vegvesen avhengig av å få godkjent to dispensasjonssøknader hos Skjåk kommune. Det gjelder byggetillatelse og dispensasjon fra arealbruken i kommunedelplanen.

- Dispensasjonssøknaden for kurveutbedringen ble godkjent i kommunen 10. juni, mens søknaden om breddeutvidelse ventes å bli avklart i løpet av september i år, forklarer Vegar Antonsen.

To og en halv måned på å rette ut kurven

I begynnelsen av august starter Stian Brenden Maskinservice AS med å rette ut kurven. Senest 20. oktober skal de være ferdig, og trafikantene kan kjøre på en ny og tryggere veistrekning.

Hvis alt går etter planen, starter arbeidet med å breddeutvide eksisterende vei til 8,5 meter i løpet av høsten, med ferdigstillelse neste sommer.

Powered by Labrador CMS