Gamle Vuolmmašjohka bru på E6 i Porsanger skal erstattes.
Gamle Vuolmmašjohka bru på E6 i Porsanger skal erstattes.

Ti tilbud på å bygge ny E6 i Porsanger

Stor variasjon i prisingen.

Publisert

Nå blir det ny E6 forbi Veines i Porsanger (Finnmark). En strekning på 2,25 kilometer skal få stamveistandard med 8,5 meters bredde, og det skal bygges ny bru over Vuolmmašjohka.

Ti entreprenører har levert tilbud på jobben:

 • Anlegg Nord AS, 90.540.715 kroner
 • AS Oscar Sundquist, 114.243.830 kroner
 • Bertelsen & Garpestad AS, 139.909.122 kroner
 • Entreprenør T. Johansen AS, 110.002.882 kroner
 • HAK Entreprenør AS, 83.351.850 kroner
 • Mesta AS, 120.723.983 kroner
 • Morgedal Entreprenør AS, 97.215.964 kroner
 • Peab Anlegg AS, 95.862.542 kroner
 • Roald Johansen Ingeniørforretning AS, 92.851.170 kroner
 • Tore Løkke AS, 134.056.235 kroner

- Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen.

Det er forventet at byggingen vil ta ca. 20 måneder.

Viktig strekning

Strekningen knytter indre og ytre del av Porsanger sammen, og har stor betydning for næringstrafikken mellom indre og ytre Finnmark, og mellom øst og vest.

Dagens bru over Vuolmmašjohka er smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør. Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden.

Dette skal gjøres:

 • Oppgradering og nybygging av vei – 2,25 kilometer
 • Ny bru over Vuolmmašjohka – 86 meter lang over tre spenn
 • To avkjørsler skal utbedres
 • Tre avkjørsler stenges
 • Krysset til kommunal vei flyttes

I tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja. Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

Powered by Labrador CMS