Når Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen er ferdig, har man sammenhengende bussvei mellom Hillevåg i Stavanger og Sandnes sentrum.
Når Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen er ferdig, har man sammenhengende bussvei mellom Hillevåg i Stavanger og Sandnes sentrum.

Tildelt veikontrakt på 1,4 milliarder kroner

Rogaland fylkeskommune har valgt å tilby den største kontrakten i Bussveien til et arbeidsfellesskap med Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS.

Publisert Sist oppdatert

- Arbeidsfellesskapet Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS har levert tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet vurdert i henhold til tildelingskriteriene, opplyses det fra fylkeskommunen.

Arbeidsfellesskapet skal bygge strekningen mellom Stasjonsveien og Gauselvågen for 1,405 milliarder kroner, og har ansvar både for å prosjektere og detaljplanlegge, i tillegg til å bygge.

- Med dette er vi enda et skritt nærmere sammenhengende bussvei mellom Stavanger og Sandnes, og et steg nærmere å oppnå de politiske ønskene om god sømløs kollektivflyt på korridor 1. Det er på denne strekningen vi har desidert flest passasjerer, sier enhetsleder for Bussveien i Rogaland fylkeskommune, Harald Bøhn.

To konkurrenter var med til slutt

Rogaland fylkeskommune har for første gang brukt en anskaffelsesprosedyren totalentreprise med konkurransepreget dialog. Det går ut på å involvere entreprenørene tidlig, blant annet for å utnytte deres kompetanse til å finne de beste og mest økonomiske løsningene.

- Det er viktig for fylkeskommunen å være frempå og prøve ut nye ting. Det er slik vi lærer. I oktober ble det klart at to entreprenører ønsket å delta i konkurransen, og da startet vi dialogfasen, forteller Bøhn.

Han forteller videre at prosjektledelsen helt frem til januar hadde tett dialog med begge entreprenørene. De fikk da god tid til å bli kjent med prosjektet før de kalkulerte, og fikk dermed en større forutsetning til å gi riktig pris.

- Vi er godt fornøyde med det store engasjementet og hvor godt de har jobbet. Vi har hatt en veldig god tone gjennom hele fasen, der vi blant annet har sett på hvordan de har tenkt å løse helse, miljø og sikkerhet, trafikkavvikling og løsninger for myke trafikanter. Prosessen har svart til forventningene, samtenkningen har utløst forbedringer og gevinster, sier enhetslederen, sier Bøhn.

Entreprenørene leverte tilbud 28. februar, og denne uken ble altså konkurransen avgjort.

Arbeidsfellesskapet Risa AS og Kruse Smith Anlegg AS har med Cowi som rådgiver. De antyder at de kan starte bygging like etter sommerferien. Risa AS bygger fra før bussveistrekningen mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet.

Et arbeidsfellesskap mellom Stangeland Maskin AS – SV Betong AS var med i konkurransen, og ga tilbud på i underkant av 1,441 milliarder kroner.

To kulverter og ei bru

Bussveistrekningen gjennom Jåttåvågen er en av de mest omfattende. Her bygger man egen trasé for bussen, med fortau og sykkelfelt på sidene. Planen er at strekningen skal stå ferdig i 2026.

- Det er flere ting som blir utfordrende når vi bygger denne strekningen av Bussveien. Blant annet blir det arbeid nær jernbanen, både i Hinnavågen og ved Jåttå vgs. Vi skal bygge to kulverter, den ene svært nær boliger, og trafikken skal komme frem i hele anleggsperioden, sier Bøhn.

Både de to kulvertene og ei bru over jernbanen er store konstruksjoner. Mange blir berørt i byggeperioden, både trafikanter, naboer og skoler og barnehager.

- Dette er et omfangsrikt, utfordrende prosjekt som blant annet er med på å forvandle en hel bydel. Vi har bygget i by før, og vi finner som oftest gode løsninger. Og så blir det veldig bra når vi er ferdige og kan åpne Bussveien på korridor 1 sommeren 2026. Strekningen vi begynner på nå, er avgjørende for at vi åpner korridor 1, sier enhetslederen.

Kontraktsignering

Entreprenøren som ikke ble valgt, har 10 dagers klagefrist (karensperiode).

Fristen går ut 4. april, og fylkeskommunen venter derfor med å skrive kontrakt med valgt entreprenør til etter at karensperioden er utløpt.

Powered by Labrador CMS