Sotrabrua mot øst.
Sotrabrua mot øst.

Utenlandskeide Sotra Link tildelt veikontrakt på 19,8 mrd. kr!

To entreprenører har konkurrert om Norgeshistoriens hittil største fastpriskontrakt innen samferdsel. I dag presenterte Statens vegvesen australsk-italiensk-sørkoreanske Sotra Link som vinner av kontrakten.

Publisert

Sotra Link ble valgt i konkurranse med ITIAS. De to tilbyderne leverte sitt endelige tilbud 2. august i år. Sotra Link hadde best forhold mellom pris og kvalitet, ifølge Statens vegvesen.

- Tilbudsprosessen med de to tilbyderne har vært meget god og konstruktiv. Gjennom flere måneder med hardt arbeid, har leverandørene vist et stort engasjement for å sikre gjennomføring av OPS-kontrakten av Sotrasambandet. Sotra Link hadde best tilbudspris, og i tillegg fått mest fradrag for merverdi de bringer inn i prosjektet, sier prosjektsjef Arve Tjønn Rinde.

Vegvesenets største utbyggingskontrakt

OPS-kontrakten (offentlig -privat samarbeid) som er tildelt Sotra Link har en verdi på 19,8 milliarder kroner.

Sotra Link skal finansiere, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veianlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027. Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen gjennom alle tider, og den største kontrakten som er tildelt i EU hittil i 2021.

Totalrammen for prosjektet er estimert til 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Rammen vil bli endelig fastsatt etter stortingsbehandling i desember i år.

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik er svært fornøyd med at OPS-kontrakten er tildelt:

- Sotra Link har levert et meget konkurransedyktig tilbud for gjennomføring av Sotrasambandet og tar et betydelig ansvar og risiko for at prosjektet gjennomføres til avtalt tid og pris. Selskapene bak Sotra Link har lang erfaring med gjennomføring av OPS-kontrakter og lang erfaring med bygging av hengebru og tunneler. Vi ser frem til et tett samarbeid med Sotra Link mange år framover.

Internasjonale eiere

Sotra Link er eid av tre internasjonale selskaper. Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, med hovedkontor i Sydney, har 70 prosent eierandel. Det Sørkoreanske byggingeniørfirmaet SK Ecoplant Co. Ltd har 20 prosent eierandel og det italienske industrikonsernet Webuild S.p. A er inne med 10 prosent på eiersiden.

Blant selskapene Sotra Link har knyttet til seg på rådgiver- og prosjektering, er de norske kontorene til Norconsult og Multiconsult. I tillegg inngår selskapene PINI fra Sveits, FCC fra Spania og Intertoll fra Ungarn i arbeidet med gjennomføring av prosjektet.

- Vi er allerede gjennom tilbudsprosessen blitt gjort kjent med at Sotra Link har knyttet til seg flere norske entreprenører, råvareleverandører og underleverandører til gjennomføringen av prosjektet. Et så stort prosjekt har et enormt behov for lokale og nasjonale bidragsytere i prosjektgjennomføring. Slik vi ser det har Sotra Link gjort en meget god jobb og etablert et tett samarbeid med flere lokale bidragsytere, sier prosjektsjef Rinde.

Sotra Link vil innen kort tid etablere en prosjektorganisasjon lokalt.

- Dette er meget proaktivt av Sotra Link og bidrar til å skape trygghet rundt trafikkåpningsdatoen av firefeltsveianlegget - 1. juni. 2027, sier utbyggingsdirektør Davik.

Behov for økt kostnadsramme

Da Statens vegvesen mottok de endelige tilbudene på kontrakten i starten av august ble det klart at ingen av tilbudene var innenfor budsjettrammene på 17,5 mrd. 2022-kroner for OPS-delen. Forrige uke meldte samferdselsminister Knut Arild Hareide at regjeringen vil gå til Stortinget for å be om økt ramme til prosjektet.

Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak utfordringer knyttet økte råvarepriser gjennom covid-19-pandemien, og dels ved større usikkerhetspåslag på prisene fra underleverandører. I tillegg legger Sotra Link opp til en levetidsoppgradering rundt år 12, 17 og 23, noe som er et bidrag til å opprettholde kvaliteten på veianlegget frem til tilbakelevering av anlegget i 2052.

Regjeringen vil be Stortinget om å øke den økonomiske rammen for prosjektet til 23,1 mrd. 2022-kroner. Dagens ramme, for hele prosjektet, er på 19,5 mrd. 2022-kroner. Kostnadsøkningen for prosjektet er på 3,6 mrd. 2022-kroner. Saken skal behandles i Stortinget i desember i år. Kontrakten skal signeres på nyåret.

Om prosjektet

Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune. Ca. 4,6 km går i tunnel.

Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på ca. 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye veisystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelvei. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet.

Powered by Labrador CMS