Bildet viser ny 4-felts vei ved Bogafjell.

Vassbakk & Stol skal bygge E39 Hove – Osli

Se hvem som kom med tilbud.

Vassbakk & Stol var best på pris, og scoret også best på kvalitet. Dermed ble valg av entreprenør på E39 Hove–Osli enkelt for Statens vegvesen. Interessen i bransjen var stor for første etappe av Ålgård–Hove. Sju entreprenører søkte om å bli prekvalifisert.

Vegvesenet gikk videre med, Stangeland Maskin AS, Bjelland & Jærentreprenør AF, Bertelsen & Garpestad AS og Risa AS i tillegg til Vassbakk & Stol.

Entreprenørene har vært gjennom to runder med forhandlinger med Vegvesenet og levert tilbud på pris og innhold.

Jobben

Det skal bygges ny 2,75 kilometer firefelts motorvei, Bogafjell Kryss bygges om, inklusiv ny bru. Det blir også ny bru over Høylandshåna, gang og sykkelbru «IV Stien» erstattes med ny bru.

Prosjektleder i Statens vegvesen for E39 Ålgård–Hove, Geir Strømstad.

Prosjektet omfatter også nytt dreneringsanlegg langs veien, utskifting av kryssende kommunale og interkommunale vann- og avløpsledninger, kabelarbeider samt rehabilitering av en mindre strekning av Bråsteinskanalen.

Tilbud

– Vassbakk & Stol hadde det laveste tilbudet på 376.831.236,00 kroner. I tillegg har de fått fratrekk i vurderingen på 92.083.333,33 kroner. De hadde gode løsninger på trafikkhåndtering i byggeperioden og konstruksjoner. Ytre Miljøkravene er godt ivaretatt og de har totalt sett gode generelle løsninger, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen.

Tilbudene:

  • Vassbakk & Stol, kr 376.831.236,00
  • Risa AS, kr 389.867.652,00
  • Stangeland Maskin, kr 416.765.008,30
  • Bertelsen & Garpestad, kr 463.879.229,00
  • BJAF, kr 624.941.731,00

Etappen starter ved dagens toplanskryss ved Hove og kobler seg til dagens E39 ved Osli. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord Jæren. Etter planen skal strekningen være ferdig våren 2026. Entreprenøren skal nå starte detaljprosjekteringen og byggestart er planlagt sommeren 2023.

Powered by Labrador CMS