FØRERKORT GJENNOM SKOLEN: Tiltaket er ment for å rekruttere flere til fjåføryrket. Det vil bli stort behov på sjåfører kommende år.

Vil gi elever førerkort på lastebil på videregående

Syv tunge norske organisasjoner mener elever og lærlinger i yrkessjåførfaget skal tilbys førerkortopplæring på buss og lastebil gjennom skolen.

Publisert

Dette ber organisasjonene om i en felles henvendelse Utdanningsdirektoratet å legge til rette for. Altså at elever og lærlinger i yrkessjåførfaget på videregående skole som hovedregel skal tilbys førerkortopplæring på både buss og lastebil. Målet er å øke arbeidsmobiliteten og rekrutteringen til bransjene.

TRENGER FLERE: Jim Klungnes i YTF.

Organisasjonene er Yrkestrafikkforbundet (YTF), Fellesforbundet, NHO Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Hovedorganisasjonen Virke, NHO Logistikk og Transport og Sotin (samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport og logistikk), og det er YTF som har sendt henvendelsen til Utdanningsdirektoratet, melder YTF.

Fordeler med full førerkortpakke

- Vi vet at det er et stort behov for yrkessjåfører de neste årene, og det er viktig med en større bredde i utdanningstilbudet. Med dette forslaget vil kandidatene få en økt kompetanse etter endt utdannelse, og den økte kompetansen på ulike typer kjøretøy vil også kunne virke positivt på trafikksikkerhet og nullvisjonen, uttaler Jim Klungnes, forbundsleder i YTF.

- Det er mange som bytter fra buss- til lastebilyrket og omvendt i løpet av yrkeskarrieren. Med dagens praksis krever dette byttet både omskolering, tid og penger. I forslaget som er oversendt vil man unngå den problemstillingen og få økt arbeidsmobilitet, sier Klungnes.

– Vi som er avsendere av brevet mener samlet sett at et utvidet tilbud om full førerkortpakke vil bidra positivt til både omdømmebygging og rekruttering til yrket.

Powered by Labrador CMS