KOMPETANSE: Kompetanse ved oppsetting, drift, vedlikehold og kontroll av rekkverk bidrar til å heve kvaliteten på disse livreddende sikkerhetstiltakene. Foto: TSF
KOMPETANSE: Kompetanse ved oppsetting, drift, vedlikehold og kontroll av rekkverk bidrar til å heve kvaliteten på disse livreddende sikkerhetstiltakene. Foto: TSF

Vil ha strengere krav til rekkverksmontører

Rekkverk er et viktig trafikksikkerhetsprodukt som vil redde liv langs veiene. Om de er montert og vedlikeholdt riktig.

Publisert Sist oppdatert
VIKTIG: Daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i TSF påpeker hvor viktig det er at rekkverkene settes opp riktig. Foto:Erik Burås
VIKTIG: Daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i TSF påpeker hvor viktig det er at rekkverkene settes opp riktig. Foto:Erik Burås

I dybdeanalyser av dødsulykker i veitrafikken 2019 ble feil og mangler ved rekkverk vurdert til å ha medvirket til skadeomfanget i hele 16 dødsulykker. Fem var møteulykker som ut fra ÅDT og veifunksjon, burde hatt midtrekkverk etter dagens krav, skriver Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) i en pressemelding.

- Et feil installert eller plassert rekkverk utgjør en ulykkesrisiko, og gir falsk følelse av sikkerhet. I Norge har det fram til i 2021 ikke vært noe krav til utdanning av montører av rekkverk. TSF ønsker slike krav, og vi vil ta initiativ til at det blir innført for alle som er involvert i prosessene med rekkverk, helt ned på kommunalt nivå, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen.

Avdekket kritiske feil

Vegtilsynet hadde i løpet av 2018 og 2019 avdekket en rekke kritiske feil på rekkverk på riksveier, og de vurderte saken slik at kompetansekrav for rekkverk da kunne være en medvirkende årsak til at rekkverk på riksveiene ikke var tilstrekkelig trafikksikre.

I februar 2020 arrangert Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) det første kurset i vei- og brorekkverk for rundt 30 deltakere i forbindelse med Den nasjonale Vegsikringskonferansen på Gardermoen. Over 600 personer har til nå deltatt på kurset i to eller flere av de fire modulene som TSF har laget i nært samarbeid med Statens vegvesen.

Målet med kursene er sikring av kompetanse ved oppsetting, drift, vedlikehold og kontroll av rekkverk, og at kompetansen skal bidra til å heve kvaliteten på disse livreddende sikkerhetstiltakene.

IKKE REKKVERK ALLE STEDER: Feil og mangler ved rekkverk som her, er mange ganger medvirkende årsaker til at ulykkene får alvorlige konsekvender.
IKKE REKKVERK ALLE STEDER: Feil og mangler ved rekkverk som her, er mange ganger medvirkende årsaker til at ulykkene får alvorlige konsekvender.

Krav om kurs

- Vi er glade for at Statens vegvesen fra og med 31. mars 2021 stilte krav i konkurransegrunnlaget om at entreprenør som monterer rekkverk på riksveier skal ha gjennomgått kurs for vei- og brorekkverk, avslutter Tangstad-Holdal.

Nå håper TSF at også fylkeskommunene og kommunene stiller de samme kravene når de utlyser sine konkurransegrunnlag på fylkesveiene og på de kommunale veiene.

I tråd med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018–2021 og 2022-2025, kjører TSF kurs for vei- og brurekkverk i Norge.

Gode verktøy

Rekkverksnormalen og de to veilederne som til sammen utgjør regelverket for rekkverk i Norge er veldig omfattende og detaljert. De inneholder mer informasjon enn de fleste andre håndbøker, og har veldig mange detalj-krav. Mange av kravene er i tillegg veldig avhengige av stedlige forhold.

Rekkverksnormalen forutsetter i mange tilfeller at rekkverket skal monteres opp på ny vei etter dagens standard. Men realiteten er at mye av det som blir montert i Norge i dag, blir montert på eksisterende vei der forutsetningene er ganske annerledes enn det som er lagt til grunn i normalen. Dette stiller store krav til kompetanse hos de som skal ta de rette valgene for at vi skal få trygge veier. Valg som kan bety forskjellen mellom liv og død, skriver TSF i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS