Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.
Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppen kjøper riveselskap i Sverige

AF Gruppen har inngått avtale med eierne av Härnösand Byggreturer AB om å overta 100% av aksjene i selskapet.

Härnösand Byggreturer AB er en ledende aktør innen det svenske rivemarkedet, og utfører riving og miljøsanering av bygg. Selskapet opererer hovedsakelig i Stockholmsregionen, men er operative i hele Sverige. Med en omsetning i 2012 på ca. 90 mill. svenske kroner vil oppkjøpet innebære en betydelig styrking av AF Gruppens satsing i det svenske rivemarkedet.

- Gjennom kjøpet av Härnösand Byggreturer har AF Gruppen tatt et stort steg mot å bli markedsledende i Sverige innen riving. Vi vurderer dette som en strategisk spennende mulighet, og et kjøp som gir oss et godt fundament for fortsatt lønnsom vekst for AFs riveaktiviteter i Sverige, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppen er, ifølge selskapet selv, ledende i Europa innen fjerning, riving, miljøsanering og gjenvinning av bygninger, industrianlegg og offshoreinstallasjoner.

Forsiden nå